Menu Đóng

Đơn xin đổi tên trên hóa đơn tiền nước

Đơn xin được đổi tên người đại diện hộ gia đình trên hóa đơn tiền nước.

Tổng quan Đơn xin đổi tên trên hóa đơn tiền nước

Hóa đơn tiền nước được cấp cho hộ gia đình cá nhân sử dụng nước và đứng tên là người đại diện hộ gia đình (người đại diện ký tên trên hợp đồng) – thông thường là chủ hộ, tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà gia đình muốn thay đổi tên người đại diện này trên hóa đơn tiền nước (ví dụ đã đổi chủ, chuyển đi, hoặc lý do khác) thì gia đình có thể gửi đơn, trình bày rõ lý do để được đơn vị cung cấp nước xem xét. Đơn có thể gồm các nội dung cơ bản như sau:

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin đổi tên trên hóa đơn tiền nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

……., ngày …. tháng ….. năm …..

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN TRÊN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Kính gửi: CÔNG TY …. (Đơn vị cấp nước)

Tôi là: ………………………………. Sinh năm ………….

CMND số: ………………. cấp ngày ……………….. tại ……………………………

Trú tại: ……………………………………………………………………………………..

Đại diện hộ gia đình sử dụng nước tại ……………………………………… đồng hồ đo nước số ………………………

Tôi và gia đình sử dụng nước do công ty ……………… cung cấp theo hợp đồng số ……. ký ngày ………… do ông/bà …………… đứng tên. Từ đó đến nay, các hóa đơn tiền nước mà gia đình sử dụng đều đứng tên ông/bà ………………………. đại diện cho gia đình và chúng tôi đều thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp tiền của mình, chưa hề có bất kỳ sai xót nào.

Tuy nhiên, hiện vì lý do …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Trình bày lý do muốn đổi tên)

Ví dụ: do sức khỏe ông/bà …………………….. đã già yếu hoặc đã không còn, để thuận tiện cho việc chi trả tiền nước gia đình sử dụng tại địa điểm thu tiền mà công ty quy định, chúng tôi có nguyện vọng muốn được đổi tên người đứng tên trên hóa đơn tiền nước.

Cụ thể, thông tin người đứng tên trên hóa đơn trước:

Họ và tên: ………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………….

Thông tin người đứng tên trên hóa đơn sau khi thay đổi:

Họ và tên: ………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………….

Vậy, bằng đơn này, chúng tôi kính đề nghị qúy công ty xem xét, chấp thuận thay đổi nội dung tên khách hàng trên hóa đơn tiền nước theo thông tin nêu trên.

Tôi cam đoan toàn bộ thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước các thông tin mình cung cấp. Kính mong quý công ty tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191