Menu Đóng

Cam kết thực hiện gói thầu

Cam kết của đơn vị trúng thầu về việc đảm bảo sẽ thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ, thỏa thuận đã đề ra.

Sơ lược Cam kết thực hiện gói thầu

Cam kết thực hiện gói thầu được soạn dựa trên những căn cứ về việc trúng thầu công trình và mục tiêu là thực hiện trong thời hạn nhất định với những chỉ tiêu đặt trước. Việc viết cam kết sẽ đưa ra những trách nhiệm nếu có đối với đơn vị nhà thầu nếu không thể thực hiện được những việc đã lập văn bản.

Mẫu Cam kết thực hiện gói thầu

Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY …                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

 CAM KẾT THỰC HIỆN GÓI THẦU

Kính gửi: …………………………………………………

Thông tin về doanh nghiệp

Tên công ty:…………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………..

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

3/ Địa chỉ trụ trở chính:………………………………..

4/ Điện thoại:………………………………………………. Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:………………………….. Chức vụ:……………………………

Nội dung cam kết

Hôm nay, ngày……tháng……năm…… chúng tôi cam kết thực hiện gói thầu số: …., với công ty ….. như sau:

Thời gian bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Thời gian kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ thời gian, bản vẽ và quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn.

Nếu không thực hiện đúng các nội dung cam kết trên, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn./.

 

Đại diện nhà thầu thi công

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191