Menu Đóng

CHUYỂN NHƯỢNG THẦU TRONG LIÊN DANH

Công ty tôi đang liên danh thực hiện thầu một dự án nhưng do điều kiện công việc quá nhiều nên đang muốn chuyển nhượng cho một bên khác thực hiện phần dự án thì có được không?

Trả lời:

+) Căn cứ vào khoản 8 Điều 89 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu:

8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

=> Như vậy:

  • khi nhà thầu là thành viên liên danh muốn chuyển một phần công việc sang cho nhau cụ thể là trên 10% hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng thành viên đảm nhận thuộc một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu. Chính vì thế mà việc chuyển nhượng phần công việc đó là vi phạm pháp luật và sẽ không được thực hiện. Nếu thực hiện thì bên bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu.
  • Khi nhà thầu chuyển một phần công việc dưới 10% và không quá 50 tỷ đồng tính trên giá trị hợp đồng đã kí kết thì việc chuyển nhượng này không vi phạm pháp luật. Do đó một nhà thầu có thể chuyển nhượng phần cong việc có khối lượng dưới 10% cho nhà thầu liên danh khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng và có sự đồng ý của chủ đầu tư.

+) Xử lí vi phạm khi vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu:

Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về hình thức cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu

Tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau:

1. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với một trong các hành vi vi phạm các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 89 của Luật đấu thầu;

2. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm đối với một trong các hành vi vi phạm các Khoản 8 và 9 Điều 89 của Luật đấu thầu;

3. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đến 01 năm đối với một trong các hành vi vi phạm các Khoản 6 và 7 Điều 89 của Luật đấu thầu;

4. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 05 năm đối với hành vi vi phạm việc sử dụng lao động quy định tại Khoản 8 Điều 12 của Nghị định này.”

Như vậy nếu vi phạm, đơn vị sẽ sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định trên với mức là cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 1 đến 3 năm.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191