Hợp đồng cung cấp lắp đặt điều hòa máy lạnh

Hợp đồng cung cấp lắp đặt điều hòa máy lạnh là Hợp đồng giữa bên cung cấp điều hòa, máy lạnh và bên mua và…

Xem tiếp Hợp đồng cung cấp lắp đặt điều hòa máy lạnh

Hợp đồng tạm ứng tiền hàng

Hợp đồng tạm ứng tiền hàng, Hợp đồng tạm ứng mua hàng là một dạng thỏa thuận hay xuất hiện trong quá trình thương mại,…

Xem tiếp Hợp đồng tạm ứng tiền hàng

Hợp đồng thuê cắt cỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …… ngày…..tháng…năm…. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ (V/v: Thuê cắt…

Xem tiếp Hợp đồng thuê cắt cỏ

Mẫu hợp đồng mua bán gà thịt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ————–o0o————– …, ngày …  tháng … năm 2018 HỢP ĐỒNG MUA…

Xem tiếp Mẫu hợp đồng mua bán gà thịt

Hợp đồng di dời cây xanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— ……, ngày … tháng … năm ……. HỢP…

Xem tiếp Hợp đồng di dời cây xanh

Hợp đồng mua bán thực phẩm thịt lợn

Hợp đồng cung mua bán thực phẩm thịt lợn là Hợp đồng giữa bên mua và bên bán trong đó bên bán có thể là…

Xem tiếp Hợp đồng mua bán thực phẩm thịt lợn

Hợp đồng thuê cắt tỉa cây xanh

Hợp đồng thuê cắt tỉa cây xanh là Hợp đồng giữa bên cung cấp dịch vụ cắt tỉa với tổ chức, cá nhân có nhu…

Xem tiếp Hợp đồng thuê cắt tỉa cây xanh

Hợp đồng thuê giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính là cá nhân giữ chức vụ đúng đầu quản lý vấn đề tài chính trong công ty . Do đó khi…

Xem tiếp Hợp đồng thuê giám đốc tài chính

Hợp đồng thuê người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật là  là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ…

Xem tiếp Hợp đồng thuê người đại diện theo pháp luật

Quy định về thanh toán thầu trong liên danh

Liên danh là một hình thức hợp tác trên danh nghĩa của nhiều nhà thầu để cùng tham gia đấu thầu hoặc thực hiện một công…

Xem tiếp Quy định về thanh toán thầu trong liên danh