Hợp đồng thuê cắt tỉa cây xanh

Hợp đồng thuê cắt tỉa cây xanh là Hợp đồng giữa bên cung cấp dịch vụ cắt tỉa với tổ chức, cá nhân có nhu…

Xem tiếp Hợp đồng thuê cắt tỉa cây xanh

Hợp đồng cung cấp lắp đặt điều hòa máy lạnh

Hợp đồng cung cấp lắp đặt điều hòa máy lạnh là Hợp đồng giữa bên cung cấp điều hòa, máy lạnh và bên mua và…

Xem tiếp Hợp đồng cung cấp lắp đặt điều hòa máy lạnh

Hợp đồng thuê giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính là cá nhân giữ chức vụ đúng đầu quản lý vấn đề tài chính trong công ty . Do đó khi…

Xem tiếp Hợp đồng thuê giám đốc tài chính

Hợp đồng thuê người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật là  là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ…

Xem tiếp Hợp đồng thuê người đại diện theo pháp luật

Quy định về thanh toán thầu trong liên danh

Liên danh là một hình thức hợp tác trên danh nghĩa của nhiều nhà thầu để cùng tham gia đấu thầu hoặc thực hiện một công…

Xem tiếp Quy định về thanh toán thầu trong liên danh

CHUYỂN NHƯỢNG THẦU TRONG LIÊN DANH

Công ty tôi đang liên danh thực hiện thầu một dự án nhưng do điều kiện công việc quá nhiều nên đang muốn chuyển nhượng…

Xem tiếp CHUYỂN NHƯỢNG THẦU TRONG LIÊN DANH

Trách nhiệm của nhà thầu trong liên danh

Trách nhiệm của nhà thầu trong liên danh được quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013 như sau:             +) Từng thành viên liên…

Xem tiếp Trách nhiệm của nhà thầu trong liên danh

Hợp đồng thuê sản xuất thực phẩm theo công thức

Hợp đồng thuê sản xuất thực phẩm theo công thức dùng trong hoạt động kinh doanh thực phẩm khi một bên có công thức nhưng…

Xem tiếp Hợp đồng thuê sản xuất thực phẩm theo công thức

Hợp đồng thuê nước mặt nuôi trồng thủy sản

Hợp đồng thuê nước mặt nuôi trồng thủy sản là hình thức thuê phải được sự đồng ý của UBND cấp có thẩm quyền và…

Xem tiếp Hợp đồng thuê nước mặt nuôi trồng thủy sản

Hợp đồng mua bán nước đá

Hợp đồng mua bán nước đá nhằm cung cấp nước đá định kỳ cho cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống nói…

Xem tiếp Hợp đồng mua bán nước đá