Menu Đóng

Đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí

Đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí, đăng ký cấp vé tháng đi xe buýt miễn phí thuộc các trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật , thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

1. Hướng dẫn làm Đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí 

Đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền thực hiện cấp thẻ xe buýt cho mình trong các trường hợp: trẻ em cao không quá 1m; người khuyết tật, thương binh (được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí theo danh sách của Sở LĐTB-XH xác nhận); người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên (cần phải xuất trình chứng minh nhân dân để được miễn vé xe buýt theo đúng độ tuổi quy định).

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp:

Các địa điểm bán vé xe buýt thuộc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng của địa phương;

  • Hồ sơ kèm theo:

CMND/CCCD của người làm đơn còn hiệu lực tại thời điểm hiện tại, 2 ảnh 3×4 kèm theo được chụp trong thời hạn không quá 1 năm, các giấy tờ khác có liên quan chứng minh thuộc các trường hợp thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi,…;

  • Thủ tục giải quyết:

3-5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Mẫu Đơn đề nghị làm thẻ đi xe buýt miễn phí – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM THẺ ĐI XE BUÝT MIỄN PHÍ

– Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND thành phố Hà Nội 

– Căn cứ Hướng dẫn liên ngành 1967/HDLS-GTVT-LĐTBXH ngày 22/11/2010 về việc quản lý, sử dụng thẻ xe buýt miễn phí của liên Sở Giao thông vận tải và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường …….………

Họ và tên: ……………………………………………………………..          Giới tính: …………………

Ngày, tháng, năm sinh: … / … / …

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

Đối tượng được miễn phí: ………………………………………………………………….

(Ví dụ: Người có công với cách mạng, người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (diện KT1, KT2), …)

Nay tôi làm đơn này đề nghị được làm thẻ xe buýt miễn phí trên tất cả các tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố/huyện/ …………

Tôi cam kết không cho người khác mượn thẻ sử dụng.

  Người làm đơn

3. Phiếu đăng ký để được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí

Khung dán ảnh 3x4

PHIẾU ĐĂNG KÝ CẤP THẺ ĐI XE BUÝT MIỄN PHÍ

Mã số khách hàng:………

Họ và tên:……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

Năm sinh:……………… Số CMTND:…………………

Đối tượng được miễn phí:………………(thuộc diện KT1, KT2)

 Xác nhận của UBND xã           Ngày …..tháng……năm 200……
(Chữ ký của người làm đơn)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191