Menu Đóng

Đơn đề nghị ngừng thi công đường cống gây cản trở giao thông

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị ngừng thi công đường cống gây cản trở giao thông


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGỪNG THI CÔNG ĐƯỜNG CỐNG GÂY CẢN TRỞ GIAO THÔNG

(Về việc: Ngừng thi công đường cống)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân phường A

  • Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008

Tên tôi là:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:            tại:

Số điện thoại:

Hộ thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm tại phố … có thi công đường ống cống với chiều dài … gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển qua đây, đặc biệt là thời gian cao điểm.

Căn cứ khoản 2 điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008:

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

  1. Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế thải, thải rác ra đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ.”

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với mong muốn:

Ủy ban nhân dân phường A yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công đường cống, trả lại đường bộ cho các phương tiện.

Kính mong Ủy ban nhân dân phường A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

 Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191