Menu Đóng

Đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

Đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung là loại văn bản được người khiếu nại dùng để đề nghị các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết về việc lấn chiếm lối đi chung của các cá nhân, tổ chức, cơ quan khác.

1. Hướng dẫn làm Đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

Đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung lần đầu được gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi xảy ra hiện tượng nêu trên. Mẫu đơn có thể được soạn và ký bởi bất cứ cá nhân nào, cá nhân có thể là đại diện cho nhóm người hoặc chỉ là ý kiến của bản thân, phía cơ quan chức năng đều có trách nhiệm phải giải quyết trả lời theo quy định pháp luật.

Khi xác lập Đơn, người viết cần lưu ý trình bày ngắn gọn về quá trình hình thành của khu đất, thửa đất, lối đi đã bị lấn chiếm, hành vi bắt đầu xuất hiện từ bao giờ, khả năng, hậu quả của việc lấn chiếm. Nếu được, người lập nên chuẩn bị những hình ảnh minh họa, những video ghi lại thực tế để cơ quan chức năng có căn cứ tìm hiểu, giải quyết. Cuối đơn ở phần ký, người lập có thể đại diện ký hoặc để cho tất cả những người có cùng ý kiến cùng ký vào đơn theo thứ tự.

Thời gian để cơ quan chức năng giải quyết và đưa ra trả lời thông thường là từ 10 tới 15 ngày, trong trường hợp cần xác minh, hòa giải , đối thoại, các buổi làm việc sẽ được tổ chức bởi bộ phận Tư pháp của Ủy ban nhân dân nhằm giải quyết khúc mắc, đi tới đảm bảo quyền lợi cho mỗi người dân.

2. Mẫu Đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

………………ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN KHIẾU NẠI LẤN CHIẾM LỐI ĐI CHUNG

(V/v lấn chiếm lối đi chung tại địa chỉ …..)

  • Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;
  • Căn cứ …

Kính gửi: UBND quận/huyện/thị xã/ thành phố………………………:

                 UBND xã/phường/thị trấn……………………..……………….;

Tôi là:………………………………………………… Sinh ngày :……………………………..

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………………….

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại :…………………………………………………………………………….

(Trình bày cụ thể sự việc về chủ thể,thời gian, địa điểm diễn ra sự việc)

 (Ví dụ : Gia đình tôi có thửa đất tại địa chỉ …………………………………đã được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày…. tháng ….. năm….. tờ số……… tại thửa ………… diện tích là …………. . Tôi đã sử dụng thửa đất từ năm ……… đến nay. Trước phần đất nhà tôi là lối đi chung với nhà các ông/bà ……………………………………………………………………………………. Lối đi này đã có từ trước nhưng không thuộc quyền sở hữu của ai mà là lối đi chung của …………………nhà phía bên trong. Trong thời gian gần đây, ông/bà ………………………….. nói rằng lối đi chung đó là đất của họ. Họ không cho chúng tôi đi qua và đã rào lại. Việc làm này ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại hàng ngày của chúng tôi)

 Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền về lối đi qua như sau:

” 1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Theo đó, hành vi lấn chiếm của ông/bà ………………………………… là vi phạm quyền về lối đi qua của các hộ phía bên trong.

Vậy căn cứ vào Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi lấn chiếm lối đi chung của ông/bà tại địa chỉ

Kính mong các Quý cơ quan nhanh chóng tiến hành đo đạc lại ranh giới thửa đất để xác định phần đất của các bên.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191