Menu Đóng

Đơn xin xác nhận chưa nhập khẩu

Đơn xin xác nhận chưa nhập khẩu là văn bản được dùng cho các cá nhân muốn xác nhận về việc mình chưa nhập hộ khẩu tại một địa phương nào đó. Thông thường đơn được sử dụng cho con chung và là thủ tục bắt buộc khi muốn nhập khẩu cho con chung vào hộ khẩu của bố hoặc của mẹ theo quy định. Trong đơn các nội dung bắt buộc cần phải được thể hiện bao gồm họ và tên, nơi ở hiện tại, lý do xin xác nhận, nơi sẽ đăng ký hộ khẩu…

Mẫu Đơn xin xác nhận chưa nhập khẩu – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

………, ngày … tháng …năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHƯA NHẬP KHẨU

Kính gửi:  Công an xã/phường/thị trấn …………………………

Thông tin người xin xác nhận:

Tôi là:………………………………………………………. Sinh ngày: ………………………..

CMND/CCCD số: ……………… ; Cấp ngày …/…/…… Nơi cấp……………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………

Có con là: ……………………………………… Sinh ngày: ……………………………………

Hiện trú tại:

Nội dung xin xác nhận chưa nhập khẩu

Nay tôi làm đơn này xin xác nhận con tôi chưa đăng ký hộ khẩu tại địa phương ………………………………………….để tôi tiến hành đăng ký hộ khẩu thường trú cho con tôi với bố mẹ đẻ của tôi tức ông bà nội/ngoại của cháu tại  địa chỉ ……………………………………..

Tôi cam đoan những thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Để chứng minh những nội dung tôi trình bày ở trên là có căn cứ, kèm theo đơn, tôi xin gửi các giấy tờ sau ………….

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn …………………………………. Người làm đơn

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                             

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191