Menu Đóng

Đơn kiến nghị đổi giáo viên

Đơn kiến nghị đổi giáo viên là văn bản được cá nhân, chủ thể có liên quan khác sử dụng để phản ánh với chủ thể có thẩm quyền những vướng mắc cụ thể trong thực tiễn giảng dạy, ứng xử của một hoặc một số giáo viên, qua đó đưa ra đề xuất yêu cầu đổi giáo viên/giáo viên chủ nhiệm để giải quyết vướng mắc này.

1. Hướng dẫn làm Đơn kiến nghị đổi giáo viên

Giáo viên là người có vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình học tập của trẻ, là người truyền dạy những kiến thức cũng như cách ứng xử, đạo đức cho học sinh của mình. Nhưng thực tế hiện nay đã chứng minh, trong một số trường hợp cụ thể, việc xuất hiện những giáo viên có đạo đức và cách hành xử suy đồi, biến chất đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành Giáo dục nói riêng và tương lai xã hội nói chung.

Để hạn chế những hiện tượng này, Nhà trường cùng Các cơ quan ban ngành luôn khuyến khích các bậc phụ huynh tăng cường giám sát con em mình và các hoạt động tại nhà trường nếu có thể, để từ đó kết hợp với nhà trường trong việc nuôi dạy các em nên người, ngăn chặn sớm, xóa bỏ triệt để các sự việc đáng tiếc xảy ra.

Đơn kiến nghị đổi giáo viên được phụ huynh học sinh trực tiếp soạn thảo hoặc có thể là sự thống nhất của nhiều phụ huynh thông qua Ban phụ huynh của lớp, gửi một yêu cầu cụ thể, rõ ràng tới Ban giám hiệu nhà trường về việc đề nghị thay đổi một giáo viên hiện đang theo dạy vì những lý do nêu trong đơn. Những lý do này cần có căn cứ, có thể là hình ảnh, lời kể, video, kết luận của một trung tâm y tế hay các giấy tờ khác có liên quan có khả năng chứng minh việc tiếp tục để giáo viên này theo dạy sẽ không đạt được mong muốn, mục đích giáo dục hoặc gây ra những hậu quả không thể lường trước.

Hồ sơ xin kiến nghị đổi giáo viên:

  • Đơn xin/kiến nghị/đề nghị đổi giáo viên;
  • Biên bản lấy ý kiến phụ huynh/Ban phụ huynh;
  • Các giấy tờ, căn cứ chứng minh lý do cần thay đổi giáo viên.

2. Mẫu Đơn kiến nghị đổi giáo viên – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN KIẾN NGHỊ ĐỔI GIÁO VIÊN

(V/v: Đề nghị đổi giáo viên…………. đang giảng dạy tại…………..)

 

Kính gửi: – Trường……………………..

– Ban Giám hiệu trường…………………

– Ông………………….. – Hiệu trưởng trường…………….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền như Phòng Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo,… tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể)

– Căn cứ Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009;

– Căn cứ Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 31/2011/NĐ-CP và Nghị định 07/2913/NĐ-CP;

– Căn cứ….;

– Căn cứ thực tiễn giảng dạy.

Thông tin người kiến nghị

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Là:…………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, ví dụ: là (phụ huynh của) học sinh/sinh viên lớp……. Ngành……. Trường/Trung tâm………… Năm học/Khóa học………………..)

Nội dung đề nghị đổi giáo viên

Tôi xin trình bày với Quý trường sự việc như sau:

Từ  ngày…./…../……. Cô/Thầy………………….                 Sinh năm:…………..

Chuyên ngành:…………………………..                   Chức vụ:……………..

Của Quý trường bắt đầu dạy môn………… cho lớp…….. Ngành……….

Ngày…./…../…… tôi phát hiện……………..

………………………………………………

………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn này, theo đó, bạn trình bày thực tiễn giảng dạy của giáo viên/giảng viên, kết quả, hiệu quả của hoạt động giảng dạy của giáo viên/giảng viên,… Trong đó, bạn phải nêu được lý do khiến bạn cho rằng việc giáo viên này giảng dạy/tiếp tục công tác hiện tại là không tốt, gây ảnh hưởng xấu tới chủ thể nào đó,… Đây có thể là do trình độ chuyên môn/ đạo đức của giáo viên/giảng viên không đáp ứng yêu cầu để tiếp tục thực hiện công việc hiện tại)

Tôi nhận thấy, việc cô/thầy…………… tiếp tục công việc………….. sẽ gây ra……………. (bạn đưa ra những hậu quả xấu sẽ xảy đến nếu để giáo viên này tiếp tục hoạt động hiện tại)

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý trường  xem xét lại quy định trên và tiến hành:

1./………

2./………. (Đưa ra đề nghị, phương án giải quyết của bạn, trong đó, bạn có thể đưa ra đề nghị thay đổi giáo viên giảng dạy/tiếp tục thực hiện công việc dang dở của giáo viên này, để đề nghị này được chấp nhận, bạn có thể đưa ra thêm những lợi ích của việc thay đổi giáo viên)

Kính mong Quý trường xem xét và đáp ứng đề nghị trên của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý trường những văn bản, tài liệu chứng cứ chứng minh sau:………………………… (bạn đưa ra số lượng, tình trạng văn bản mà bạn gửi kèm)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191