Menu Đóng

Đơn xin cấp đất xây lăng mộ

Đơn xin cấp đất xây lăng mộ được cá nhân, hộ gia đình sử dụng khi đạt được các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để có thể được hưởng chính sách ưu đãi trong việc mai táng.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp đất xây lăng mộ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐẤT XÂY LĂNG MỘ

( Vv: Cấp đất xây lăng mộ )

  • Căn cứ Luật đất đai 2013
  • Căn cứ theo nghị định số 43/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:  …/…/…….                                        Giới tính: ………………

Nơi sinh: ………………… Dân tộc: ……………..  Quốc tịch: …………………………..

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: …………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Gia đình tôi có mong muốn xây lăng mộ để thờ cúng tổ tiên. Kính mong Ủy ban Nhân dân huyện … tạo điều kiện để hoàn thành mong muốn này của gia đình tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA UBND

 

(nếu có)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191