Menu Đóng

Đơn xin xác nhận 2 số CMND là 1

Đơn xin xác nhận 2 số Chứng minh nhân dân là một là văn bản được cá nhân sử dụng để xin xác nhận về việc hai số chứng minh nhân dân (một số của chứng minh nhân dân cũ, trước đây dùng- một số của chứng minh nhân dân mới hiện tại đang dùng) cùng là của người này để chứng minh các giấy tờ có thông tin nhân thân xuất trình trước chủ thể có thẩm quyền được khớp nhau.

1. Hướng dẫn lập Đơn xin xác nhận 2 số Chứng minh nhân dân là một

Việc cấp xác nhận 2 số Chứng minh nhân dân là một là thủ tục có thể được yêu cầu khi làm lại, làm mới chứng minh nhân dân. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể hiện tại bạn vẫn chưa có xác nhận này, hậu quả dẫn tới là các văn bản với nội dung số hiệu chứng minh nhân dân cũ không thể sử dụng được. Việc bạn cần làm là liên hệ với Cơ quan công an có thẩm quyền và xin xác nhận nội dung này. Các thông tin cần thiết đã được chúng tôi ghi trong mẫu dưới đây, các bạn có thể tham khảo để kê khai cho chính xác.

2. Mẫu Đơn xin xác nhận 2 số CMND là 1 – Gọi ngay 1900.0191


Thông thường, khi công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình trong trường hợp có yêu cầu cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân trong tờ khai căn cước công dân sẽ có mục “xác nhận số Chứng minh nhân dân”. Nếu công dân có yêu cầu, cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân sẽ thực hiện việc xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp lần gần nhất cho công dân theo mẫu CC07 được ban hành kèm Thông tư 66/2015/TT-BCA. Cụ thể là theo mẫu dưới đây:

Mẫu Giấy xác nhận do cơ quan công an cấp:

CÔNG AN NHÂN DÂN

 

HUYỆN………
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……../GXN-CCCD  

GIẤY XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Công an nhân dân huyện…………, xác nhận:

Họ và tên:………………………………………………………. ; Giới tính:………………..(Nam/nữ).

Ngày, tháng, năm sinh:…………./…………../…………..

Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND đã được cấp:                  

Do Công an……………………………………………………. cấp ngày………tháng………năm……………

Nay được cấp thẻ CCCD số:                        

Do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày………..tháng…………năm………..

 

…….., ngày………tháng……..năm………
Trưởng công an huyện………………..
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu Đơn xin xác nhận 2 số chứng minh nhân dân là một:

Trong trường hợp bạn cần xin xác nhận về việc hai số chứng minh nhân dân là của cùng một người khi không thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân (căn cước công dân), bạn có thể làm đơn xin xác nhận theo mẫu dưới đây (nhưng không bắt buộc bởi pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu được sử dụng trong trường hợp này).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

 

Kính gửi: – CÔNG AN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ)…………….

– Ông:…………………. – Trưởng Công an nhân dân huyện……………..

– Căn cứ Thông tư số 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tôi tên là:…………………………. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:…………………….. do Công an………… cấp ngày…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Tôi xin phép trình bày sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Trình bày về sự việc dẫn tới việc bạn có yêu cầu xin xác nhận số chứng minh nhân dân)

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Điều 13. Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (CC07)

1.Mẫu CC07 do cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân lp để xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp lần gần nhất khi công dân có yêu cầu xác nhận số Chng minh nhân dân cũ.

2.Thủ trưởng đơn vị nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân ký giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân của công dân.

Tôi nhận thấy mình có quyền đề nghị Quý cơ quan thực hiện việc xác nhận số chứng minh nhân dân theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận cho tôi rằng:

Tôi, cá nhân hiện đang sử dụng Chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) số……………………. Do Công an………………………….. cấp ngày… tháng… năm…..

Là cá nhân đã được cấp Chứng minh nhân dân số………………… Do Công an………………….. cấp ngày… tháng… năm.

Tôi xin cam đoan những gì mình đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. Kính mong Quý cơ quan xem xét và tiến hành giải quyết yêu cầu này của tôi trong thời gian sớm nhất.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu sau:

…………………………… (liệt kê các tài liệu gửi kèm chứng minh cho việc yêu cầu của bạn là hợp pháp, nếu có)

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191