Menu Đóng

Đơn xin di cắt tỉa cây xanh

Đơn xin di dời, cắt tỉa cây xanh.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin di cắt tỉa cây xanh

Đơn xin cắt tỉa cây xanh được sử dụng để một cá nhân, hộ gia đình yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cho di (chuyển)/cắt tỉa cây xanh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

……………, ngày   tháng năm

ĐƠN XIN DI/ CẮT TỈA CÂY XANH

Căn cứ Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257:2012 về Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường ……………………………

Tôi là: …………………………………………….  sinh năm: ………………….

CMND số: ………………….. cấp ngày ……………… tại ……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin được cắt tỉa/dịch chuyển cây ………… tại vị trí ……….. đường ……………, xã (phường): ………………………..…, huyện (thành phố, thị xã): ………………………………

Loại cây: ……………, chiều cao (m): ………….. đường kính (m): …………..

Mô tả hiện trạng: ………………………………………………………….

Biện pháp an toàn: ……………………………………………………………

Lý do cần cắt tỉa/ dịch chuyển cây xanh: ……………………………………………….

Do đó, tôi làm đơn này xin Quý cơ quan xem xét, cho phép tôi thực hiện việc di/ cắt tỉa cây xanh bằng một văn bản theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan. Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191