Menu Đóng

Đơn xin đóng mã số thuế cá nhân

Đơn xin đóng mã số thuế cá nhân gồm những nội dung cơ bản về thông tin và mã số thuế của người làm đơn cùng mong muốn kết thúc hoạt động của mã số thuế này do không còn các điều kiện sử dụng.

Tổng quan Đơn xin đóng mã số thuế cá nhân

Đơn xin đóng mã số thuế cá nhân là văn bản của cá nhân gửi đến cơ quan thuế đang quản lý việc nộp thuế của cá nhân  xin đóng mã số thuế vì lý do nào đó không thể tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ thuế tại cơ quan quản lý thuế nữa.

Mẫu Đơn xin đóng mã số thuế cá nhân

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

 

ĐƠN XIN ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

Kính gửi: Cơ quan quản lý thuế….. (Chi cục thuế quận/huyện …………………)

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký Thuế;

Tên tôi là: ………………………………………………….Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú : …………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:  ……………………………..…………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………….

Là vợ ông ……….. bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định số ……. ngày …/…../…..  của Tòa án nhân dân huyện/quận ……..

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Trước đây, chồng tôi là Giám đốc công ty …………………………….. được cấp mã số thuế để thực hiện các nghĩa vụ tài chính và kê khai theo công ty. Tuy nhiên, từ thời điểm tháng ……../…………, sau tai nạn giao thông, chồng tôi đã bị chấn thương dẫn đến mất khả năng nhận thức. Gia đình đã chạy chữa nhưng vẫn không thuyên giảm. Đến tháng ……/…… tôi đã làm hồ sơ yêu cầu Tòa án nhân dân huyện/quận …………… tuyên bố chồng tôi mất năng lực hành vi để giảm thiểu các trách nhiệm khi chồng tôi mất kiểm soát và cũng là có căn cứ để tôi có thể giám hộ cho chồng tôi. Đến nay, mặc dù đã bị tuyên mất năng lực hành vi dân sự, nhưng mã số thuế cá nhân của chồng tôi vẫn còn, công ty của chồng tôi hiện do tôi thay thế điều hành vẫn đang phải kê khai theo nghĩa vụ tài chính. Do vậy, tôi có nguyện vọng muốn được xin quý cơ quan đóng mã số thuế cá nhân của chồng tôi lại.

Căn cứ theo  Điều 16  Thông tư số 95/2016/TT-BTC, bằng đơn này, tôi xin trình bày với quý cơ quan về trường hợp của chồng tôi và kính đề nghị quý cơ quan  xem xét đóng mã số thuế cá nhân của chồng tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn là Bản sao quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của chồng tôi và xin cam kết toàn bộ thông tin tôi trình bày ở trên là đúng sự thật.

Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191