Menu Đóng

Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng Fe credit

Đơn xin được giảm lãi suất ngân hàng Fe credit đối với khoản vay đã được thỏa thuận, ký kết trước đó.

Khái quát Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng Fe credit

Vay Fecredit có thể được coi là một hình thức vay tín chấp, mức lãi suất được các bên tự thỏa thuận ngay từ đầu tuy nhiên vẫn phải nằm trong giới hạn pháp luật cho phép. Trong một số trường hợp cụ thể nào đó, khách hàng có thể mong muốn được giảm một phần lãi suất phát sinh cho khoản vay của mình. Mẫu đơn xin giảm lãi suất sẽ được sử dụng trong trường hợp này.

Chúng tôi gửi tới khách hàng mẫu Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng Fe credit dưới đây.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng Fe credit

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

……., ngày…tháng…năm…

ĐƠN YÊU CẦU GIẢM MỨC LÃI SUẤT

 Kính gửi: Ông/Bà……..Giám đốc Khối vận hành Công ty Tài chính……Ngân hàng………………

– Căn cứ Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010;

– Căn cứ quyết định số 323/1999/QĐ-NHNN1;

– Căn cứ hợp đồng vay tín dụng số………;

 Tôi tên là:……… Sinh ngày:……….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………

Nơi cấp:……………….. cấp ngày…/tháng…/năm…

Địa chỉ thường trú:……..

Địa chỉ hiện tại:…………..

Số điện thoại:……………..

Vào ngày…./…./….. do cần một khoản tiền lớn và gấp để cho con phẫu thuật, tôi có tìm đến ngân hàng nhờ hỗ trợ tư vấn. Sau khi trao đổi và được sự hướng dẫn của phía nhân viên ngân hàng tôi có tiến hành ký một hợp đồng dịch vụ vay tín dụng tiêu dùng fe credit, với số tiền là:………….VNĐ (Bằng chữ: …………..đồng). Trong hợp đồng có ghi rõ số tiền vay, và mức lãi suất hàng tháng mà tôi phải trả là:…..VNĐ (Bằng chữ: …………..đồng). Ngoài bản hợp đồng tôi còn ký kết thêm một văn bản cam kết với phía ngân hàng.

Sau 01 tháng kể từ ngày vay, tôi có nhận được thông báo về việc trả tiền lãi. Nhưng so với mức lãi suất như thỏa thuận trong hợp đồng, số tiền lãi của tôi lên tới……, gấp ……lần.

Tôi có hỏi và phía bên ngân hàng có giải thích đấy là do tôi đã vi phạm một vài điều khoản trong bản cam kết của hai bên nên ngoài tiền lãi tháng, tôi còn phải chịu thêm mức phí phạt vi phạm.

Bản thân với mức thu nhập hàng tháng không ổn định, gia đình tôi lại thuộc vào hoàn cảnh khó khăn, con trai tôi vừa phải thực hiện một ca phẫu thuật lớn. Do đó, số tiền lãi hiện tại phải trả cho ngân hàng mỗi tháng giờ là một gánh nặng rất lớn cho bản thân tôi cũng như gia đình.

Xét thấy:

Căn cứ quyết định số 323/1999/QĐ-NHNN1

“Điều 1. Nay quy định lãi suất cho vay của Ngân hàng Phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo như sau:

1.Lãi suất cho vay của Ngân hàng Phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo là 0,7%/tháng áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1999, thay thế mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo 0,8%/tháng quy định tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 39/1998/QĐ-NHNN1 ngày 17/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế, dân cư và mức lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế. Số dư nợ đã cho vay của Ngân hàng Phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo đến thời điểm 31 tháng 8 năm 1999 chuyển sang vẫn giữ nguyên lãi suất cho vay 0,8%/tháng.”

– Căn cứ hợp đồng vay tín dụng số………

“ Điều 7. Mức phạt vi phạm trong văn bản cam kết có thể do hai bên thỏa thuận trong suốt thời hạn thực hiện hợp đồng”.

Tôi đề nghị: Ông/Bà……..Giám đốc Khối vận hành Công ty Tài chính……Ngân hàng………………  tạo điều kiện xem xét về hoàn cảnh của tôi, giảm mức lãi suất hàng tháng. Để tôi và gia đình có thể nhanh chóng trả đủ số nợ với ngân hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191