Menu Đóng

Đơn xin lại điện thoại

Đơn xin lại điện thoại, sau khi đã bị thu giữ do sự vi phạm của cá nhân người lập đơn.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Đơn xin lại điện thoại

Đơn xin lại điện thoại là văn bản được chủ sở hữu/người có quyền đối với tài sản là điện thoại sử dụng để đề nghị, yêu cầu người đang chiếm giữ tài sản này trả lại tài sản cho chủ thể có quyền sở hữu/chiếm giữ tài sản theo quy định của pháp luật.

Mẫu Đơn xin lại điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN XIN LẠI ĐIỆN THOẠI

Kính gửi: Ông…………………. (là người đang chiếm giữ điện thoại)

(Hoặc những chủ thể khác đang chiếm giữ điện thoại)

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là: Chủ sở hữu/người quản lý tài sản là chiếc điện thoại có các đặc điểm sau:

1./……….

2./……….

(Trình bày các đặc điểm giúp xác định tài sản được nói tới là chiếc điện thoại mà người nhận đơn đang chiếm giữ, đó có thể là loại máy, màu máy, số điện thoại,…)

Tôi xin trình bày với Ông/Bà… sự việc sau:

……………………………………………

……………………………………………

(Đưa ra nguyên nhân dẫn đến việc chiếc điện thoại rời khỏi sự chiếm giữ của bạn, về lý do, căn cứ bạn cho rằng chủ thể trên đang chiếm giữ chiếc điện thoại của bạn)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này kính mong Ông/Bà có thể xem xét giao trả cho tôi chiếc điện thoại mà tôi đã nhắc tới ở trên. Hoặc có một lịch hẹn làm việc để xem xét giải quyết vấn đề này.

Tôi xin cam đoan vơi Ông/Bà những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong Ông/Bà xem xét và sớm liên lạc lại với tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin lại điện thoại

Đơn xin lại điện thoại
Đơn xin lại điện thoại

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191