Menu Đóng

Đơn xin phép không đi thực tế

Đơn xin phép không đi thực tế được sử dụng trong các trường hợp vì một lý do nào đó mà cá nhân không thể tham gia chương trình mà đơn vị, tổ chức thực hiện cho mục đích thực nghiệm, thực tế để trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn riêng biệt.

Mẫu Đơn xin phép không đi thực tế

Luật sư Tư vấn soạn thảo: Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày….tháng…năm…..

Đơn xin phép không đi thực tế

Kính gửi: – Ban lãnh khoa…..trường đại học……………………………………………………………..

       – Thầy/Cô:………………… – cố vấn học tập lớp………………………………………………

       – Cùng toàn thể cán bộ lớp………………………………………………………………………..

– Căn cứ vào QĐ số:………………quy định về chương trình đào đạo đối với cử nhân hệ chính quy của đại học………………………………………………………………………………………………………………………..

Em tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Lớp:…………………………………Mã sinh viên:……………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay (ngày 18/04), em có nhận được thông báo của cán bộ lớp về lịch đi thực tế bắt đầu từ ngày…./…./….. đến ngày…./…./….. đối với sinh viên khoa Luật kinh tế LKT 16. Tại:……..

Nhưng hiện tại em đang theo học khóa tiếng anh IELTS tại trung tâm:……………..

Lộ trình:……………………………………………………………………………………………………………

Bắt đầu từ ngày…./…./….. đến ngày…./…./….. ( tức đã học được……………tháng)

Dự định thi vào ngày:……………………………………………………………………………………….

Trong quá trình học ở trung tâm, em có cam kết sẽ tham dự hết khóa 01 lần mà không được có bất kỳ lý do gián đoạn gì. Và sau khi hết lộ trình sẽ thực hiện một bài thi để đánh giá năng lực.

Xét thấy Điều ……. QĐ số:………………quy định về chương trình đào đạo đối với cử nhân hệ chính quy của đại học………………………………………………………………………………….

            “Mỗi sinh viên phải hoàn thành khóa thực tế của mình do nhà trường tổ chức. Đây cũng được tính như một môn học tiên quyết. Trong trường hợp cần thiết, phù hợp sinh viên có quyền được hoãn lịch đi thực tế. Với những trường hợp này cần làm đơn gửi lên ban lãnh đạo nhà trường phê duyệt, xem xét”.

Em kính mong thầy/cô:……………….trưởng khoa……………………………..xem xét yêu cầu xin hoãn lịch đi thực tế của em sang kỳ mới, để em có thể hoàn thành xong khóa học tiếng anh của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191