Menu Đóng

Đơn xin ra viện sớm

Đơn xin ra viện sớm, đơn xin xuất viện dành cho cá nhân đang trong quá trình điều trị nhưng tự nhận thấy sức khỏe đã hồi phục, hoặc muốn rời viện về nhà tiếp tục chăm sóc vì lý do cá nhân.

Tổng quan Đơn xin ra viện sớm

Đơn xin ra viện sớm là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị với cơ sở y tế xem xét và chấp nhận cho chủ thể này ra việc trước thời hạn.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin ra viện sớm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN RA VIỆN SỚM

Kính gửi: – Bệnh viện/cơ sở y tế…………..

– Ban Giám đốc bệnh viện/cơ sở y tế………….

(Hoặc chủ thể có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

– Căn cứ ……..;

– Căn cứ vào nhu cầu của bản thân.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý bệnh viện sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, bố/mẹ của:

Bệnh nhân:……………………..    Sinh năm:………….

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Hiện đang được điều trị tại Phòng bệnh số:……….. Khoa……….. của Quý bệnh viện.

Ngày nhập viện:………….

Ngày xuất viện dự kiến (nếu có):…………….)

Tuy nhiên, do:

………………………………………………

………………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn làm đơn để xin ra viện sớm, như hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn,…)

Nên tôi làm đơn này để đề nghị Quý bệnh viện xem xét và tổ chức cho Bệnh nhân:…………………… đang điều trị tại…………….. ra viện sớm. Cụ thể là vào ngày…/…./……..

Tôi và gia đình xin hứa, nếu Quý bệnh viện chấp nhận đề nghị này của tôi, chúng tôi sẽ……………….. (cam đoan về việc tiếp tục chăm sóc/ tiếp tục điều trị tại bệnh viện cho bệnh nhân nếu có chuyển biến khác thường)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191