Menu Đóng

Đơn xin phép vắng mặt họp chi bộ

Vì lý do cá nhân, người làm đơn có thể xin vắng mặt trong buổi hợp chi bộ với những cam kết đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ công việc và quyền của những người khác nếu mình vắng mặt.

Mẫu Đơn xin phép vắng mặt họp chi bộ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

 

ĐƠN XIN PHÉP VẮNG MẶT HỌP CHI BỘ

Kính gửi : -Đồng chí……….. –Bí thư chi bộ  …….

 

Căn cứ :

– Điều lệ Đảng

– Hướng dẫn 09 / HD – BTCTW hướng dẫn về nghiệp vụ công tác Đảng viên

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Ngày … tháng … năm … tại …. có tổ chức chương trình sinh hoạt chi bộ hằng tháng . Tuy nhiên , cá nhân tôi lại đang trong thời gian đi công tác từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… tại …. theo sự phân công của đơn vị tôi công tác . Dọ vậy tôi không thể đến và tham dự sinh hoạt chi bộ vào ngày …/…/… như đúng lịch của chi bộ .

Theo quy định về Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng không vì lý do tuổi cao , sức yếu ; cụ thể là :

“1.2- Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng không vì lý do tuổi cao, sức yếu như ở điểm 1 (1.1) nêu trên

a) Được vận dụng Điều 7, Điều lệ Đảng xét cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng trong các trường hợp sau đây:

– Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng (du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân…); đảng viên đi lao động đơn lẻ, ở những vùng xa, không có tổ chức đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, không thể tham gia sinh hoạt đảng.

– Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời gian dưới 1 năm, việc làm không ổn định, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

…”

Xét thấy cá nhân tôi không thể đến tham dự sinh hoạt chi bộ và thuộc trường hợp được xem xét miễn sinh hoạt sinh hoạt Đảng

Nay tôi làm đơn này đề nghị Đồng chí …. – Bí thư chi bộ….. cho phép tôi vắng mặt tại buổi sinh hoạt chi bộ ngày …/…/…

Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191