Menu Đóng

Đơn xin tăng giá – Đơn đề nghị tăng giá

Đơn xin tăng giá, Đơn đề nghị tăng giá, áp dụng khung giá, biểu phí mới đối với sản phẩm, dịch vụ nhất định.

Tổng quan Đơn xin tăng giá

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Chúng tôi Soạn thảo đơn yêu cầu tăng giá để khách hàng gửi đối tác, sử dụng trong trường hợp vì lý do trượt giá thị trường mà mức giá cũ đã thỏa thuận không còn hợp lý nữa, không đảm bảo được lợi nhuận kinh doanh, từ đó buộc bên cung ứng sản phẩm, hàng hóa phải yêu cầu tăng lên mức giá mới và gửi yêu cầu, mức giá mới này tới bên kia. Nếu đồng ý, hai bên có thể thỏa thuận lại hợp đồng về phụ lục liên quan tới điều chỉnh giá; hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sau khi không chấp nhận được mức giá điều chỉnh.

Mẫu Đơn xin tăng giá – Đơn đề nghị tăng giá

CÔNG TY….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–oOo—————–

……, ngày …. tháng …. năm 2018

ĐƠN XIN TĂNG GIÁ

(đối với…….)

Căn cứ Hợp đồng kinh tế ngày…..;

Kính gửi: ………………………………….. – Chủ đầu tư dự án

Chúng tôi xin trình bày với quý đối tác vấn đề như sau:

(Trình bày cụ thể nguyên nhân dẫn đến những tổn thất có thể xảy ra nếu giữ nguyên mức giá cũ)

Do ảnh hưởng của giá sắt thép trên thế giờ, dẫn đến sự biến động về giá nguyên liệu sản xuất sắt thép nhập khẩu tăng cao bất thường từ thời điểm…… sau khi ký kết hợp đồng số…………. với quý đối tác. Cho nên, trên cơ sở những biến động đó, việc duy trì giá cung cấp sắt thép cho dự án……… của công ty chúng tôi với quý đối tác sẽ dẫn đến những tổn thất vô cùng nặng nề cho phía công ty.

Do vậy, vì lý do trên, công ty chúng tôi kính đề nghị quý đối tác xem xét những vấn đề sau:

– Chấp thuận đối với đề xuất về nâng giá đã thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở giá biến động trên thực tế hiện nay;

– Sắp xếp gặp mặt trao đổi, ký kết văn bản thỏa thuận thay đổi liên quan đến nội dung trên.

Kính mong quý đối tác xem xét và sớm có phản hồi cho phía công ty chúng tôi.

Trân trọng./

Nơi nhận:

– Công ty… (đối tác);

– Lưu VP

CÔNG TY…………………….

(Người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191


 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191