Menu Đóng

Tờ trình xin kinh phí 20/11

Tờ trình xin, đề nghị cấp kinh phí để tổ chức ngày lễ truyền thống 20/11, tôn vinh giá trị của ngành giáo dục, vai trò của người thầy, người cô trong việc ươm mầm cho đất nước.

Khái quát về Tờ trình xin kinh phí 20/11

Tờ trình xin kinh phí 20/11 được viết tương đối đơn giản và được gửi tới Ban giám hiệu nhà trường hoặc các tổ chức cơ quan đoàn thể, nội dung chủ yếu đề cập tới vấn đề kinh phí, lý do xin cấp, cụ thể mức chi phí, thời hạn tổ chức, ban tổ chức,…

Luật sư Tư vấn soạn thảo: Tờ trình xin kinh phí 20/11 – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin kinh phí 20/11

TRƯỜNG…………..

Số:……../……………………

V/v: Xin kinh phí 20/11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường

Thực hiện chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm mục đích tri ân các thầy cô giáo. Đây là khoảng thời gian để tất cả các thế hệ học trò thể hiện lòng yêu mến, tinh thần tôn sư trọng đạo đối với các thầy các cô đã và đang dạy mình. Từ đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc những người từng ngày âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người của đất nước.

Vậy BCH liên đội trưởng…………lập tờ trình xin kinh phí tổ chức hội diễn văn nghệ 20/11 cụ thể như sau:

STT KHOẢN CHI THÀNH TIỀN
     
     

Tổng mức kinh phí…..(chữ)

Vậy kính mong Ban giám hiệu xem xét, giải quyết để chi đoàn toàn trường có thể tổ chức hội  thi chào mừng 20/11 một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

T.M BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191