Menu Đóng

Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Đơn xin thành lập, được thực hiện thủ tục mở nhóm trẻ gia đình, đăng ký hoạt động, mục đích an sinh xã hội.

Sơ lược về Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Nhóm trẻ gia đình là mô hình giữ trẻ tư thục do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhằm tạo điều kiện trông giữ trẻ chưa đến tuổi để gửi vào các trường mầm non, được thành lập và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình là văn bản của cá nhân đứng ra thành lập nhóm trẻ gia đình gửi đến cơ quan quản lý (UBND cấp xã) xin được chấp thuận thành lập và hoạt động nhóm trẻ gia đình.

Mẫu Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

 Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

……………….., ngày …. tháng …… năm ………

ĐƠN XIN THÀNH LẬP NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG …………………………….

Tôi là: ………………………………………….. sinh ngày:……./…../…….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………………………. cấp ngày ………….. tại ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: …………………………………..

Tôi xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Hiện nay, trên địa bàn khu vực dân cư nơi tôi đang sinh sống, nhu cầu gửi giữ con của các gia đình chủ yếu là công nhân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, các cháu đều còn rất nhỏ, từ 12 đến dưới 36 tháng tuổi, gia đình bố mẹ đều làm công nhân nên thời gian trông và chăm sóc rất khó khăn. Do đó, nắm bắt được nhu cầu của các gia đình, tôi có mong muốn mở một lớp nhóm trẻ gia đình để nhận trông giữ và chăm sóc các cháu tại nhà với quy mô như sau:

-Diện tích sử dụng trông nom, chăm sóc các cháu: ………….. m2

-Số lượng giáo viên trông giữ: ………………. cô giáo;

– Trang thiết bị phục vụ trong lớp: …………………………………

– Số lượng trẻ dự kiến sẽ nhận trông: ……………………. bé;

Do đó, tôi làm đơn này xin Ủy ban nhân dân …………. chấp thuận cho tôi được mở lớp nhóm trẻ gia đình với các nội dung kê khai như trên.

Tôi xin gửi đến quý cơ quan dự thảo về chương trình, thời gian biểu sinh hoạt khi triển khai dự án và giấy tờ chứng minh nhân thân của bản thân để làm căn cứ. Tôi cam đoan sẽ thực hiện đúng các quy định trong quá trình hoạt động nhóm trẻ gia đình và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh.

Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191