Menu Đóng

Đơn xin thay đổi nhân sự

Đơn xin thay đổi nhân sự, đơn yêu cầu thay vị trí cán bộ, nhân viên, các nội dung cơ bản sẽ nằm trong biểu mẫu dưới đây.

Tổng quan Đơn xin thay đổi nhân sự

Đơn xin thay đổi nhân sự là văn bản thể hiện quan điểm khách quan của cá nhân, tổ chức làm đơn mong muốn tổ chức nhận đơn có sự điều chỉnh lại nhân sự cho hợp lý vì một số lý do nào đó. Việc sử dụng nhân sự cũ đã và đang gây ảnh hưởng tới những quyền, lợi ích hợp pháp của người làm đơn.

Mẫu Đơn xin thay đổi nhân sự

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ban giám đốc công ty TNHH A

Căn cứ Quy chế nội bộ công ty công ty TNHH A

Tên tôi là:

Chức danh: Trưởng phòng nhân sự công ty TNHH A

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Hiện tại do lượng công việc quá nhiều, bộ phận nhân sự không thể xử lý kịp theo đúng tiến độ. Điều này gây ảnh hưởng đến kết quả cũng như chất lượng của công việc công ty trong thời gian dài.

Căn cứ vào Quy chế ban hành của công ty TNHH A, tôi kính đề nghị cán bộ cấp trên có thẩm quyền thay đổi cơ cấu về mặt nhân sự, để công việc được diễn ra một cách hiệu quả nhất.

Kính mong giám đốc xem xét để việc thay đổi nhân sự được diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191