Menu Đóng

Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất

Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất từ thời ông bà bố mẹ để tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết như cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kê khai thông tin, giải quyết tranh chấp đất đai.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Khái quát Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất

Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất là văn bản được cá nhân, tổ chức, người sử dụng đất sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thông thường là Ủy ban nhân dân xã nơi có đất được xác nhận nguồn gốc) xem xét, xác minh và thực hiện việc xác nhận nguồn gốc đất của một mảnh đất nhất định mà người này đang sử dụng hoặc quản lý hoặc có quyền khác.

Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………., ngày…. tháng…. năm……

ĐƠN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT

(V/v: Xác nhận nguồn gốc mảnh đất số…………..)

Kính gửi: – UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…………

– Ông:……………………. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………

Tên tôi là:………………………. Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:…………… do CA………… cấp ngày…/…./…..

Địa chỉ thường trú:…………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………

………………………………………………

(Trình bày sự việc và lý do dẫn đến bạn làm đơn)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện xác nhận cho tôi nội dung sau:

………………………………………………

………………………………………………

(Trình bày sự việc bạn xin xác nhận.)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên là sai.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi theo quy định pháp luật để tôi có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của UBND xã………..

(Ký và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191