Menu Đóng

Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu

Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận quan hệ của một số cá nhân với nhau là quan hệ giữa ông bà và cháu.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận quan hệ ông bà cháu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUAN HỆ ÔNG BÀ CHÁU

 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………

– Ông/Bà………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)………..

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác)

Thông tin người xin xác nhận

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày thông tin sau:

Công ty: ………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:……………… do Sở kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…/…/…..

Hotline:……………..                      Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………….             Sinh năm:………..

Chức vụ:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………. Do CA………. cấp ngày…/…./……

Nơi thường trú:…………………………………

Hiện đang cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………

Căn cứ đại diện:………………..)

Nội dung xin xác nhận quan hệ

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà… sự việc sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Phần này, bạn trình bày hoàn cảnh, sự việc dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, trong trường hợp của bạn, việc làm đơn này có thể là do trước đó gia đình bị thất lạc nhau và hiện giờ ông, bà và cháu gặp lại nhau, muốn xác định lại quan hệ ông bà và cháu do hiện tại bố, mẹ của người này không có liên lạc với gia đình/…)

Với những lý do sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Bạn đưa ra lý do mà bạn sử dụng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền chấp nhận đề nghị của bạn)

Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà/…  xác nhận quan hệ giữa:

1./Ông:……………………………..                Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………..

2./Bà:……………………………..    Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………..

Và:

1./Anh:……………………………..                Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………..

2./Chị:…………………………….. Sinh năm:…………………

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………..

Là quan hệ giữa ông, bà và cháu………

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý cơ quan/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà/… xem xét, xác minh và xác nhận quan hệ giữa…………… và………… là quan hệ ông, bà và cháu……………

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho tính trung thực, chính xác của thông tin tôi đã nêu trên, tôi xin gửi kèm theo đơn này những văn bản, tài liệu, chứng cứ chứng minh sau (nếu có):…………………….. (Bạn nêu rõ số lượng, tình trạng văn bản,…)

Xác nhận của…………… Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191