Menu Đóng

Hợp đồng thuê lao công

Hợp đồng thuê lao công, tạp vụ với mục đích vệ sinh khu vực văn phòng, cơ sở làm việc, giảng dạy.

Tổng quan đối với Hợp đồng thuê lao công

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Hợp đồng thuê lao công là văn bản của cá nhân/tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên được thuê thực hiện các công việc liên quan đến vệ sinh, dọn dẹp theo quy định của hợp đồng, bên thuê trả tiền cho bên được thuê.

Mẫu Hợp đồng thuê lao công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ LAO CÔNG

(Số…../HĐT-…)

Căn cứ pháp luật:

 • Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ…;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay , ngày…tháng…năm…, tại địa chỉ…chúng tôi gồm các bên:

II. BÊN THUÊ LAO CÔNG (BÊN A)

(Nếu là cá nhân):

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

(Nếu là tổ chức):

Tên công ty:………………………………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………..               Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………….                       Sinh năm:………

Chức vụ:……………………..          Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………….)

Số TK:…………….- Chi nhánh…………- Ngân hàng……………

 

II. BÊN LAO CÔNG (BÊN B)

Họ và tên:……………………………….                       Sinh năm:………

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………

Nơi cư trú hiện tại:…………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê lao công với những điều khoản dưới đây:

Điều 1.Nội dung của Hợp đồng

Bên thuê lao công và Bên ao công thỏa thuận về việc bên lao công thực hiện công việc dọn dẹp vệ sinh khu vực… của Công ty

Điều 2.Thời hạn và công việc phải làm

Thời gian thực hiện công việc từ ngày…tháng….năm….

-Làm việc từ 8h sáng đến 17h chiều, nghỉ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

-Thời gian làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận của các bên và theo nhu cầu công việc của bên A.

-Trường hợp Bên B nghỉ làm thì phải báo trước cho bên B ít nhất 15 ngày.

-Trường hợp nghỉ đột xuất, bên B phải báo trước cho bên A ít nhất 1 ngày và không được nghỉ quá 3 ngày, trừ trường hợp có lý do chính đáng hoặc nghỉ lễ, tết.

– Bên B có trách nhiệm hoàn thành công việc đầy đủ theo đúng yêu cầu cảu bên A

Điều 3.Quyền và nghĩa vụ của bên A

-Tạo điều kiện để bên lao công hoàn thành công việc được giao.

-Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ cho bên B theo Điều 5  của Hợp đồng, và các khoản phụ cấp theo đúng quy định của pháp luật.

-Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 4.Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Hoàn thành công việc vệ sinh, dọn dẹp, không làm ảnh hưởng đến bất hoạt động bình thường của Công ty, các văn phòng lân cận hay bên thứ 3 nào đó.

– Cần cù, siêng năng trong công việc.

-Được cung cấp đầy đủ các thiết bị vệ sinh, dọn dẹp, điện nước để thực hiện công việc.

-Nếu bên lao công làm hư hỏng , thất thoát tài sản Bên A hoặc bên thứ ba thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

-Chịu mọi chi phí đi lại, di chuyển đến nơi làm việc

-Được phụ cấp ăn trưa

Điều 5.Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

-Mức lương cứng: …đồng/tháng

-Số tiền trên đã bao gồm:……; Chưa bao gồm:….

-Phương thức thanh toán: Tiền mặt

-Trả lương vào ngày mùng … hàng tháng.

Điều 6.Trách nhiệm của các BÊN và xử lý vi phạm Hợp đồng

-Một trong các bên nếu không thực hiện đúng theo những quy định của hợp đồng sẽ phải chịu phạt 8% giá trị của hợp đồng.

-Bên lao công phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê lao công khi có thiệt hại do bên lao công gây ra.

Điều 7.Chấm dứt Hợp đồng

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

-Các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

-Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một trong các bên không hoàn thành các nghĩa vụ phải làm;

-Khi các bên thực hiện công việc trái quy định của pháp luật;

-Khi bên thuê lao công không thực hiện việc thanh toán cho bên lao công mà không báo trước trong thời hạn… ngày

-Khi bên lao công nghỉ mà không báo trước cho bên thuê lao công trong thời hạn …ngày

Điều 8.Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì cấc Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9.Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ ….bản, bên lao công giữ … bản.

….ngày…tháng…năm…

BÊN THUÊ LAO CÔNG

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN LAO CÔNG

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn
 • Hợp đồng thuê tạp vụ
 • Hợp đồng thuê công nhật
 • Hợp đồng thuê giáo viên mầm non
 • Mẫu hợp đồng thuê quản lý nhà hàng
 • Mẫu hợp đồng nhân viên cấp dưỡng
 • Mẫu Hợp đồng trông giữ trẻ
 • Hợp đồng lao động cho công nhân phổ thông
 • Hợp đồng dịch vụ vệ sinh nhà ở
 • Hợp đồng thuê khoán vệ sinh
 • Hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh
 • Hợp đồng dọn vệ sinh trường học
 • Hợp đồng thuê dọn dẹp vệ sinh

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191