Menu Đóng

Đơn khiếu nại cơ quan điện lực

Đơn khiếu nại gửi tới cơ quan điện lực vì cá nhân nhận thức được quyền, lợi ích hợp pháp của mình đang bị xâm phạm và mong muốn được giải quyết thỏa đáng.

Tổng quan Đơn khiếu nại cơ quan điện lực

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191

Để khiếu nại cơ quan điện lực, tùy thuộc vào nội dung khiếu nại, cá nhân, tổ chức có thể gửi đơn khiếu nại tới Công ty điện lực hoặc Ủy ban nhân dân có chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định cụ thể, trường hợp khiếu nại công ty điện lực cá nhân, tổ chức gửi đơn khiếu nại bao gồm các nội dung như sau.

Mẫu Đơn khiếu nại cơ quan điện lực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-oOo————-

……., ngày …. tháng …. năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI CƠ QUAN ĐIỆN LỰC

(V/v: ………………..)

Căn cứ Luật Khiếu nại 2011;

Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN/QUẬN ……....

Tên cá nhân/tổ chức khiếu nại: …………………………………….

(Thông tin của cá nhân, tổ chức khiếu nại)

Cá nhân/tổ chức bị khiếu nại:

(Thông tin của cá nhân, tổ chức bị khiếu nại

Nội dung khiếu nại:

(Trình bày về sự việc khiếu nại)

Nay, kính đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết các vấn đề sau:

-…..

-…..

-…..

Kính mong quý cơ quan xem xét, giúp đỡ.

Xin trân thành cám ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191