Menu Đóng

Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp

Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp, hợp đồng tư vấn sử dụng quỹ, vốn được dùng cho đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu thuê cho mình riêng một chuyên gia về tài chính, kinh tế để điều chỉnh, cơ cấu lại tài chính cho doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Mẫu Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Số: 143/HĐTV-OCD

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD địa chỉ số 27 ngõ 178 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0102590252

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN A

Chức danh: Giám đốc

Số tài khoản: 8309823837xxx

Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

2. BÊN B (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ):

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: 0800290724

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 10.15 đường Lương Thế Vinh, khu đô thị mới phía Đông, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Người đại diện theo pháp luật: TRẦN VĂN B

Chức danh: Giám đốc

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng tư vấn chiến lược kinh doanh (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bên A là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp và bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bên A. Do đó, hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với những nội dung cụ thể sau:

 • Tên dịch vụ: Tư vấn cổ phần hoá
 • Thuộc dịch vụ: Tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Mục đích: Thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ công ty liên doanh sang công ty cổ phần.
 • Thời hạn tư vấn: 02- 04 tháng tuỳ tình hình doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG TƯ VẤN

Dựa trên nhu cầu của bên B, bên A sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn trên phạm vi thực hiện công việc cụ thể như sau:

 • Xây dựng lộ trình cổ phần hoá;
 • Xác định giá trị doanh nghiệp;
 • Xây dựng phương án cổ phần hoá;
 • Lập hồ sơ và thực hiện bán cổ phần;
 • Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
 • Xây dựng điều lệ công ty cổ phần, tổ chức đại hội đồng cổ đông;
 • Cung cấp các dịch vụ sau khi chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

1. Phí dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh là 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu Việt Nam Đồng)

2. Số tiền trên không bao gồm 10% VAT, nếu bên B có nhu cầu lấy hoá đơn, bên A sẽ tính phí VAT.

3. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A thành 02 lần:

 • Lần 1: Sau khi xây dựng lộ trình cổ phần hoá, bên B sẽ thanh toán trước cho bên A 70% tổng phí dịch vụ.
 • Lần 2: Ngay sau khi hoàn thành điều lệ công ty cổ phần, tổ chức đại hội đồng cổ đông cổ phần, bên B sẽ thanh toán cho bên A 30% mức phí dịch vụ còn lại.

4. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

5. Tài khoản nhận phí dịch vụ:

 • Chủ tài khoản: NGUYEN VAN A
 • Số tài khoản: 8309823837xxx
 • Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền:

 • Bên A được quyền lấy và khai thác những thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết của bên B để thực hiện nội dung công việc của mình theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Bên A được nhận phí tư vấn dịch vụ theo đúng nội dung quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ:

 • Bên A phải cử đội ngũ chuyên gia, chuyên viên uy tín có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên để thực hiện tốt công việc cho bên B;
 • Bên A có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện công việc cho bên B;
 • Bên A phải cam kết bảo mật thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan mà bên B cung cấp;.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền:

 • Bên B có quyền yêu cầu và bàn bạc lại với bên A sửa đổi lộ trình cổ phần hoá để phù hợp hơn với tình hình doanh nghiệp;
 • Bên B có quyền thắc mắc và yêu cầu bên A hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bên A thực hiện công việc;
 • Bên B có quyền yêu cầu bên A hỗ trợ, tư vấn cho mình trong quá trình chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

2. Nghĩa vụ:

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp những thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho bên A để bên A thực hiện nội dung công việc của mình theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho bên A phí tư vấn dịch vụ theo đúng nội dung quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

ĐIỀU 6: BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.

2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và phải được lập thành văn bản.

2. Nếu sau 03 lần tổ chức thương lượng, hai bên không thể thống nhất thoả thuận giải quyết tranh chấp, một hoặc cả hai bên có quyền đưa ra Toà án nhân dân quận Thanh Xuân để giải quyết.

3. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm 05 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN VĂN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRẦN VĂN B

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng order hàng hóa từ nước ngoài
 • Hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá
 • Phụ lục hợp đồng cho vay tiền
 • Đơn xin rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước
 • Đơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Kinh doanh và ở thì tiền nước là giá kinh doanh hay sinh hoạt
 • Toàn bộ điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014 ( Phần 6 )
 • Những quy định về điều kiện kinh doanh logistics
 • Đơn xin thay đổi địa điểm kinh doanh
 • PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191