Menu Đóng

Mẫu Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự án

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự án

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

PHỤ LỤC SỐ 2: MẪU VĂN BẢN CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN) KHU ĐÔ THỊ MỚI, DỰ ÁN KHU NHÀ Ở, DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

 

BẢN CAM KẾT KHI ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Kính gửi: ………………………………………………..

Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ………………………………………………………….

  • Địa chỉ doanh nghiệp :
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án …………………………. do công ty …………………đang làm chủ đầu tư ……………………………………………………………………………………………..

Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm chủ đầu tư dự án ………..Công ty chúng tôi xin cam kết :

  • Kế hoạch triển khai tiếp dự án :
  • Tiến độ:
  • Nội dung dự án
  • Nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:……………………………………………………………….

 


Nơi nhận
:
– Như trên
– Lưu

…….ngày …. tháng……năm ……
Chủ đầu tư mới
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu )

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191