Menu Đóng

Mẫu đơn xin cấp lại học bạ THCS

Mẫu đơn xin cấp lại học bạ THCS là văn bản cá nhân, học sinh, sinh viên sử dụng để xin cấp lại bản sao lưu hay các thông tin về học bạ bậc Trung học cơ sở của mình do mất mát hoặc hư hỏng.

Trong một số trường hợp, đơn xin cấp lại này sẽ phải nộp tại Sở Giáo dục cấp tỉnh thành phố vì một số lý do sáp nhập trường, giải thể trường hay trường mà người làm đơn theo học đã không còn lưu trữ học bạ.

Mẫu đơn xin cấp lại học bạ THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN CẤP LẠI HỌC BẠ THCS

Kính gửi :       – Hiệu trưởng   …..

– Văn phòng trường  ……

Căn cứ  Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT

Em tên : …………………………………………………………………………..,

Sinh ngày ………. tháng ………. năm : ….. , giới tính : …………………..,

Lớp: : …………………………………………………………………………..,

Khóa: : …………………………………………………………………………..,

Nơi sinh : xã …………………….., huyện ………………….., tỉnh :………………….,

Giấy chứng minh nhân dân số : …………………,

Nội dung đơn:

Hiện tại để chuẩn bị cho hồ sơ đăng kí trường cấp 3 thì em cần có học bạ THCS, nhưng do trong quá trình chuyển nhà, em đã bị mất học bạ THCS, giờ em muốn xin  cấp lại bản sao học bạ.

Nên Theo Điều 5 Luật Công chứng, Điều 24 Quy chế văn bằng chứng chỉ được ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT thì văn bản công chứng hồ sơ học bạ hoặc bản sao học bạ từ sổ gốc; bản sao bằng tốt nghiệp THCS có giá trị tương đương bản chính.

Do đó em muốn nhà trường cấp lại giấy xác nhận lại các thông tin trong học bạ của em (trong đó có thông tin quá trình học tập và bảng điểm từng lớp học, thông tin về xếp loại học tập, rèn luyện…) để cấp lại bản sao học bạ hoàn tất hồ sơ đăng kí trường cấp 3.

Mong nhà trường xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Em xin chân thanh cảm ơn.

Tài liệu kèm theoNgười làm đơn
-CCCD -Bằng tốt nghiệp 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191