Menu Đóng

Mẫu đơn xin cấp nước sạch hà nội

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp nước sạch Hà Nội

Đơn xin cấp nước sạch Hà Nội là văn bản được các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cơ quan sử dụng để đề nghị công ty cung cấp nước sạch tại khu vực Hà Nội thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp nước sạch của công ty cung cấp nước cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cơ quan có nhu cầu.


Trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị công ty cung cấp nước sạch ở khu vực Hà Nội, bạn có thể làm đơn theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH

(V/v: ……………… đề nghị được cung cấp nước sạch tới địa chỉ…………………….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

– Căn cứ  Nghị định 124/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

-Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sách tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

– Căn cứ Quyết định 39/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

– Căn cứ Quyết định 69/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kính gửi: – Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội

(hoặc: – Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội số 2)

Tên công ty:…………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…………………. Cấp ngày…. tháng…. năm………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………..

Số Fax (nếu có):………………………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)……………………………….

Chức vụ:…………………………………………

Sinh năm:……………. Chứng minh nhân dân số:………………………. do…………………. cấp ngày…. tháng…. năm…….

Căn cứ đại diện: Điều lệ Công ty……………. số………..năm……..

Thay mặt công ty, tôi-…………………. Xin trình bày với Quý công ty sự việc sau:

……………………………………………………

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của công ty, tôi có lời đề nghị Quý công ty xem xét và tiến hành một cuộc gặp sớm nhất với công ty tôi để bàn bạc về việc ký kết hợp đồng cung cấp nước của công ty tôi với Quý công ty.

Căn cứ vào các văn bản pháp lý đã nêu trên và đặc biệt là Quyết định 39/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, chúng tôi đưa ra một số đề nghị cụ thể về việc cung cấp nước như sau:

……………………………………………………

Với toàn bộ thiện chí, tôi kính mong Quý công ty xem xét và tiến hành trả lời cho công ty tôi biết trong thời gian sớm nhất có thể.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Đại diện công ty

(Ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191