Menu Đóng

Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về thay đổi tên công ty thì có thể sử dụng biểu mẫu phụ lục Hợp đồng để hoàn thiện.

1. Hướng dẫn lập Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty

Tên Công ty là một trong những yếu tố quan trọng của pháp nhân, tuy nhiên vì một lý do nào đó, việc thay đổi tên công ty cần được tiến hành và các vấn đề sẽ nảy sinh đối với các Hợp đồng, văn bản mà công ty đã ký kết trước đó. Việc ký lại các hợp đồng là không cần thiết và gây phiền hà cho cả 2 đơn vị, vì thế các bên có thể lựa chọn việc ký bổ sung phụ lục hợp đồng với mục đích thay đổi, bổ sung thông tin về tên của pháp nhân.

Lưu ý khi soạn thảo Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty: Đơn vị cần kèm theo Giấy phép đăng ký kinh doanh mới đã được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố địa phương chấp thuận với nội dung đổi tên. Các thông tin khác về mã số thuế, địa chỉ giữ nguyên thì không cần phải có xác nhận, trong trường hợp đổi trụ sở, cần cung cấp thêm xác nhận của Chi cục thuế quản lý để đảm bảo hoạt động ký kết Hợp đồng giữa các bên được hợp pháp.

2. Mẫu Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

(Kèm theo Hợp đồng số: … Ký ngày …/…/…)

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐKT số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Hai bên thỏa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:

Thay đổi tên Công ty:

STT Thông tin hiện tại Thông tin mới
1 Tên công ty    
2 Địa chỉ    
3 Mã số thuế    
4 Số điện thoại    

Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: …………..  ký ngày ……/…./20…… cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

… , ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191