Menu Đóng

Biên bản mất vé xe

Biên bản mất vé xe, biên bản làm việc về việc mất vé xe là văn bản ghi lại sự việc mất vé xe của cá nhân tại cơ quan hoặc bãi trông xe nào đó. Biên bản này có thể là căn cứ trình báo công an hoặc khi có tranh chấp xảy ra….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản mất vé xe


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN MẤT VÉ XE

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày…tháng…năm ….tại…………..

Chúng tôi gồm:

  1. Ông (bà):………..………Chức vụ……….…………Đơn vị: ………….
  2. Ông(bà):………..……… Chức vụ……….…………Đơn vị:………….

Cùng tiến hành lập biên bản về việc mất vé xe đối với người sử dụng xe:

Ông (Bà):……………………….……. Sinh ngày: …./…/…

Số CMND:…………………………… Ngày cấp:…/…/…Nơi cấp:………….

Hộ khẩu TT (theo CMND): …………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………

Điện thoại:………………………….

Nội dung:

  1. Số Seri thẻ bị mất:……………………… .
  2. Biển số xe:…………..…….… Ngày cấp: ………………Nơi cấp…………..
  3. Loại xe:……………..……………..Mầu sơn:…….
  4. Số máy……………………………Số khung: ………..

Họ tên chủ xe (NGƯỜI ĐỨNG TÊN XE):………………………………

HKTT: ……………………………………..

Ông (bà):……..………………………. đã trình báo với đội bảo vệ tại ………. Vậy chúng tôi tiến hành lập biên bản này để làm căn cứ giải quyết các vấn đề có liên quan sau này.

– Hướng xử lý vụ việc: ……………

Biên bản lập xong vào lúc ………… giờ ………… phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên  cùng nghe và đồng ý ký tên.

NGƯỜI LÀM MẤT VÉ XE

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191