Menu Đóng

Đơn xin chuyển ban xã hội sang tự nhiên

Đơn xin chuyển ban xã hội sang tự nhiên, Đơn xin chuyển khối, đơn xin chuyển học phần.

Mẫu Đơn xin chuyển ban xã hội sang tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN CHUYỂN BAN XÃ HỘI SANG BAN TỰ NHIÊN

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường

                 Giáo viên chủ nhiệm lớp …….

          – Căn cứ: Luật giáo dục 2019

Em tên là: ………………

Ngày sinh: Ngày……. tháng…….. năm …………

Hiện là học sinh lớp ……………………… Trường: ………………

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp …………. Trường …………. cho em xin được chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên

Lý do: Do nhu cầu học của bản thân em là …………… không phù hợp với chương trình giảng dạy và học tập của ban học hiện tại. Từ đó em làm đơn này xin được chuyển sang ban …. Với chương trình học của lớp ….. là …………… em sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng của mình và học tập hiệu quả hơn.

Căn cứ Khoản 3 Điều 83 luật Giáo dục 2019:

Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

 Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

 …………, ngày…tháng…năm…
Xác nhận của bố/mẹ/người giám hộNgười làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191