Menu Đóng

Biên bản nghiệm thu lắp đặt điều hòa và bàn giao thiết bị, vật tư

Biên bản nghiệm thu lắp đặt điều hòa và bàn giao thiết bị, vật tư sau khi hoàn thành. Biểu mẫu tham khảo dưới đây có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần bất kỳ sự chỉnh sửa nào.

Hướng dẫn lập Biên bản nghiệm thu lắp đặt điều hòa và bàn giao thiết bị, vật tư

Biên bản nghiệm thu sau khi lắp đặt điều hòa và bàn giao thiết bị, vật tư được sử dụng để tổng kết lại quá trình bàn giao, có chữ ký của cả hai bên và đảm bảo việc thỏa thuận đã được thực hiện một cách chuẩn xác.

Mẫu Biên bản nghiệm thu lắp đặt điều hòa và bàn giao thiết bị, vật tư


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

(V/v: Lắp đặt điều hòa và bàn giao, nghiệm thu thiết bị, vật tư)

Căn cứ Hợp đồng số……………………ngày……tháng…..năm……..

Hôm nay, ngày ….. tháng …..  năm ….. , tại …………………………….

BÊN GIAO:  …

Ông/Bà ………………………………. Chức vụ:  ……………………

Ông/Bà…………………………………Chức vụ: …………………….

BÊN NHẬN: …

Ông/Bà …………………………………. Chức vụ: ………………………

Ông  ……………………………….     Chức vụ: …………………………

Các bên tiến hành bàn giao, nghiệm thu thiết bị và đưa vào sử dụng thuộc hợp đồng kinh tế số………………ngày…..tháng …..năm………. với những nội dung:

1. Hàng hóa và bàn giao

 • Bên B đã bàn giao, lắp đặt, chạy thử các thiết bị đã nêu rõ ở hợp đồng kinh tế số…………….ngày……tháng……….năm……. là Điều hòa hiệu …………………. công suất ………………… lắp đặt tại địa chỉ ……………………………………………. hoàn thành vào lúc ………………………….

Tiến hành kiểm tra và giao nhận thiết bị sau:

STT Tên vật tư, thiết bị, mã số, tính năng, kỹ thuật ĐVT SL Tình trạng thiết bị dụng cụ Bảo hành Ghi chú
1
2
3
4
TỔNG CỘNG  

Bằng chữ: …………………………………………………………

2. Chất lượng

 • Toàn bộ thiết bị bàn giao mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, theo tiêu chuẩn của nhà sả xuất
 • Quy cách, phẩm chất, ký mã hiệu, đặc tính của thiết bị đúng như mô tả trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cũng như chủng loại đúng như trong hợp đồng đã ký kết

3. Lắp đặt và chạy thử, hướng dẫn cách sử dụng

 • Bên B đã tổ chức lắp đặt hoàn chỉnh, chạy thử và bàn giao vật tư thiết bị đảm bảo kỹ thuật và đúng yêu cầu của bên A

4. Bảo hành

 • Bên B đã tiến hành cử chuyên viên kỹ thuật xuống lắp đăt và hướng dẫn một số công việc cơ bản của việc vệ sinh và lắp đặt của điều hòa và các vật tư thiết bị nêu trong hợp đồng kinh tế đã ký kết.
 • Các thiết bị sẽ được bảo hành theo đúng khoảng thời gian đã nêu trong hợp đồng kinh tế hai bên đã ký kết. Bên B thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị đã cung cấp trong thời gian bảo hành.

5. Thanh toán hợp đồng

 • Sau khi thực hiện công việc nghiệm thu các vật tư, thiết bị mà bên B cung cấp cho bên A, theo điều 3.3 hợp đồng kinh tế số ……………ngày……tháng……. năm……mà hai bên đã ký kết thì sau khi Bên B lắp đặt xong máy mới, bàn giao vật tư, thiết bị nêu trên và vận hành hoàn thành đầy đủ các thủ tục Bên A thanh toán nốt số tiền còn lại.
 • Sau ……..ngày kể từ ngày điều hòa và các vật tư, thiết bị mà bên B cung cấp vận hành mà không có bất kì vấn đề xảy ra liên quan đến kỹ thuật thì bên A phải thanh toán đầy đủ số tiền còn lại (…….% giá trị của hợp đồng).
 • Quá ……ngày nếu bên A không thanh toán đủ số tiền trong hợp đồng thì 2 Bên xác nhận nợ, bắt đầu từ ngày……tháng…….năm 20….
 • Bên A còn nợ của bên B:…………….. đồng

(Bằng chữ:……………………..), trong đó:

 • Nợ gốc:………………….
 • Lãi: 0.7%/tháng
 • Cam kết của Bên A

– Bên A tức ông/bà…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu trên cho …….;

– Thanh toán đầy đủ theo những gì đã thỏa thuận ở trên;

– Các quyền và nghĩa vụ khác tại biên bản này và theo quy định của pháp luật

Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

BÊN GIAO               BÊN NHẬN BÀN GIAO                   NGƯỜI QUẢN LÝ

 


Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191