Menu Đóng

Đơn xin gia hạn công nợ

Đơn xin gia hạn công nợ: văn bản sử dụng trong trường hợp chưa thể thanh toán tiền trong kỳ thanh toán với cá nhân / tổ chức khác.

Mẫu Đơn xin gia hạn công nợ

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

 

ĐƠN XIN GIA HẠN CÔNG NỢ

Kính gửi : -Ông ……….. –Giám đốc Công ty …….

–  Căn cứ Hợp đồng số ……….. về việc ………

Họ tên người đề nghị :

Số CMND : ……… cấp ngày : ……. nơi cấp : ….

Chức vụ :

Nơi đăng ký HKTT :

Địa chỉ :

Số điện thoại liên lạc :

Ký kết Hợp đồng số : ………….. với Quý Công ty về việc ………..

Hiện nay dự án của chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng nên phát sinh nhiều vấn đề mà chúng tôi cần hoàn tất . Do đó trong thời gian vừa qua chúng tôi chưa thực hiện được việc thanh toán số tiền …………… ( bằng chữ : ………… ) là công nợ của tháng …. cho Quý Công ty được .

Theo quy định tại Điều …. của Hợp đồng số ….. về thanh toán chậm tiền

“….

Trường hợp Bên …… chậm thanh toán tiền cho Bên ….. trong thời gian …… ngày sẽ phải chịu thêm lãi suất cho thời gian chậm thanh toán là …… tháng

….”

Nay chúng tôi làm đơn này đề nghị Ông …. – Giám đốc công ty ….. xem xét cho chúng tôi được gia hạn thanh toán chậm nhất là vào ngày …./…/… và chấp nhận trả lãi phát sinh từ việc thanh toán chậm tiền cho Quý Công ty theo thỏa thuận trong Hợp đồng .

Chúng tôi xin cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung bên trên .

Xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191