Menu Đóng

Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học

Trường học là cơ sở giáo dục, với số lượng học sinh lớn, nhu cầu y tế là vô cùng quan trọng để chăm sóc sức khỏe các em cũng như kịp thời đề phòng những rủi ro xảy ra, nhân viên y tế của trường cần túc trực trên tất cả các khoảng thời gian mà trường có học sinh. Nhân viên y tế có thể được thuê tự do hoặc theo Hợp đồng nhà trường ký kết với bệnh viện, cơ sở y tế địa phương.

Mẫu Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

( Số:………/HĐTNVYTTH -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động  2012;

Căn cứ………………………;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Tên trường :……………………………………………………………………….

Trụ sở chính:……………………………………………………………………….

Đại diện theo ủy quyền Ông/Bà :………………………..Chức vụ:………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Fax: …………………………………   Email:……………………………………..

Bên cung cấp (Bên B):

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…./…../…………………….

CMND/ CCCD số:…….                Ngày cấp:…/…./….           Nơi cấp:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng nhân viên y tế trường học với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng nhân viên y tế

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích thăm khám, kiểm tra sức khỏe của giáo viên, học sinh trong trường.

 • Chức danh: Nhân viên y tế trường……
 • Thời gian làm việc: giờ hành chính bắt đầu từ….h đến….h hằng ngày từ thứ     2 đến hết ngày thứ 7.
 • Địa chỉ trường :…………

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào …h, ngày…. tháng…năm… Bên  B sẽ phải có mặt tại trường:….. để được hướng dẫn và bàn giao về công việc.

Thời gian bắt đầu công việc sẽ là …h, ngày…/…./… đến hết thời hạn là 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 • Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện các công việc của một nhân viên y tế tại trường…………
 • Bên A có quyền nhắc nhở, khiển trách khi bên B vi phạm nội quy, quy chế phòng ban y tế của trường hoặc các quy định của trường ảnh hưởng đến uy tín của phòng ban.
 • Bên A có nghĩa vụ hướng dẫn, chỉ đạo bên B thực hiện công việc.
 • Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ mọi khoản lương hàng tháng và các khoản chi phí khác mà bên B phải bỏ ra để thực hiện cho bên A.
 • ….

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Bên B trong quá trình làm việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi bình đẳng, chế độ đãi ngộ của bên A dành cho các nhân viên.
 • Bên B sẽ được trợ cấp ăn trưa tại trường.
 • Bên B có nghĩa vụ thực hiện công việc tốt được giao và hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình làm việc.
 • Bên B phải báo cáo công việc hàng tháng cho cấp trên về quá trình cũng như kết quả hoạt động của mình.
 • …………

Điều 4: Chi phí, lương, phụ cấp và phương thức thanh toán

Chi phí:

Chế độ lương chính của bên A dành cho bên B sẽ là :….VNĐ/tháng.

Ngoài ra, sau 03 tháng làm việc bên A sẽ xem xét thái độ làm việc cũng chất lượng công việc bên B mang lại cho công ty sẽ tiến hành thưởng hoặc tang lương theo quy định.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng cho bên B vào số tài khoản cá nhân vào mùng 10 hàng tháng.

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền:

Tên tài khoản nhận tiền:……………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Thuộc ngân hàng:………………………………………………………………….

Điều 5: Phạt vi phạm

– Bên A có trách nhiệm trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi khoản lương thưởng như đã thỏa thuận ban đầu. Nếu bên A vi phạm sẽ bị phạt vi phạm…..VNĐ

– Trong quá trình làm việc nếu bên B không thực hiện công việc hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến chất lượng công việc không tốt thì bên B sẽ phải chịu mức phạt:….VNĐ theo nội quy, quy chế của phòng ban.

– Bên B nghỉ phải xin phép trước :…. Ngày, nếu nghỉ đột xuất sẽ bị khiển trách, kỷ luật. Nhiều lần vi phạm trong tháng sẽ bị trừ vào lương theo quy định.

– Bên B nếu muốn chấm dứt hợp đồng lao động phải thông báo cho bên A biết trước một tháng.  Nếu thông báo nghỉ đột xuất sẽ bị trừ 50% tương ứng với thời gian làm việc trong tháng đó.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

 • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền trong thời gian bên B đã làm tương ứng với cho bên A tương ứng với kết quả công việc bên B mang lại và bồi thường tổn thất mà bên B phải chịu khi bên A tự ý hủy hợp đồng.
 • Bên B sẽ không được nhận lương của tháng tự ý hủy hợp đồng và bị phạt vi phạm:….VNĐ

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải.

Nếu không thể hòa giải được một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong thời hạn 02 năm như các bên đã thỏa thuận kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên B sẽ phải làm việc cho bên A trong thời hạn là 02 năm . Sau thời gian trên bên B muốn tiếp tục công việc và được bên A đồng ý thì có thể thông báo với bên A về việc gia hạn hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học. Tức là ngày…/…/…. Đến hết thời gian 02 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng.
 • Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.
 • Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

     Đại diện bên A                                                                          Đại diện bên B

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191