Menu Đóng

Cam kết có một nguồn thu nhập

Cam kết có một nguồn thu nhập được sử dụng trong các trường hợp người làm đơn đang làm thủ tục để được hưởng một chính sách nào đó hoặc được miễn trừ trách nhiệm khác.

Tổng quan Cam kết có một nguồn thu nhập

Cam kết có một nguồn thu nhập cần có những căn cứ kèm theo chứng minh, với thông tin của bản thân người làm đơn, đây là một dạng mẫu đơn đơn giản những đặt ra nhiều trách nhiệm đối với người ký lập văn bản.

Mẫu Cam kết có một nguồn thu nhập

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY………..                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

CAM KẾT CÓ MỘT NGUỒN THU NHẬP

Kính gửi: – Cơ quan quản lý thuế …

  1. Tên tôi là:……………………………………………………….
  2. Mã số thuế:…………………………………………………….
  3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………….

Nơi cấp:……… cấp ngày……tháng…..năm…… Tại………………………………………………..

  1. Địa chỉ thường trú:…………………………………………
  2. Địa chỉ hiện tại:……………………………………………..
  3. Số điện thoại:…………………………………………………
  4. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………….

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….………………….

…………………………………………………………………………….

Cụ thể như sau:

– Chức vụ:……………………………………………………………

– Bậc lương:…………………………………………………………

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Xin chân thành cảm ơn./.

Xác Nhận Của Cơ Quan, Tổ Chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191