Menu Đóng

Cam kết sử dụng điện

Cam kết khi sử dụng điện năng, cam kết chỉ số hạn mức, cam kết chi phí, cam kết hiệu suất, cam kết thanh toán.

Định nghĩa Cam kết sử dụng điện

Cam kết sử dụng điện là văn bản được đề ra của chủ cơ sở, chủ khu công nghiệp đối với các đơn vị trực tiếp sản xuất trong khu vực nhằm hạn chế sự hao phí và có thể kiểm soát được lượng năng lượng tiêu thụ. Quy đổi trách nhiệm đối với những đơn vị vi phạm.

Mẫu Cam kết sử dụng điện

Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY …                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

CAM KẾT SỬ DỤNG ĐIỆN

  1. Tên tôi là:……………………………………… Sinh ngày: …………………………………………..
  2. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………….

Nơi cấp:……… cấp ngày……tháng…..năm…… Tại………………………………………………..

  1. Địa chỉ thường trú:…………………………………………
  2. Địa chỉ hiện tại:……………………………………………..
  3. Số điện thoại:…………………………………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…gia đình tôi sẽ sử dụng điện lưới do EVN cung cấp với cam kết sau:

– Thực hiện hoạt động tiết kiệm điện;

– Chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn điện;

– Trả phí sử dụng đầy đủ và đúng hạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191