Menu Đóng

Cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một quy định bắt buộc đối với người lao động, tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều trường hợp bản thân người lao động không muốn thực hiện điều này. Xác lập cam kết trên không đồng nghĩa với hành động từ chối bảo hiểm xã hội được hợp pháp.

Tổng quan Cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm các thông tin của người lập đơn, lý do xin không tham gia bảo hiểm xã hội, các căn cứ cho những trình bày và kết luận, quan điểm mong muốn được ghi nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mẫu Cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY … 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         … , ngày … tháng … năm …

CAM KẾT KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi:

– Phòng Hành Chính Nhân sự ….

– Giám đốc Công ty …

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Bộ phận:…………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Tôi ký hợp đồng lao động với Công ty ……………………… theo số ………………….., ký ngày …………….. Nhưng vì lý do chưa lấy được sổ Bảo hiểm tại công ty cũ là Công ty ………………………. nên tôi có xác nhận với công ty là chưa muốn tham gia Bảo hiểm và đã được công ty chấp thuận (theo Bản xác nhận ngày ………………….). Nay tôi làm bản cam kết này với nội dung:

Cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội trong vòng …

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

  XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC THUẾ                                         ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)   

          

Nơi nhận

– Như  trên;

– Lưu.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191