Menu Đóng

Cho vay tiền không thế chấp thì lãi tối đa bao nhiêu

Các bác cho em hỏi bây giờ mình cho người khác vay tiền không có tài sản thế chấp thì lãi suất tối đa được phép là bao nhiêu?

TRẢ LỜI:

  • Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2015.
  • Nội dung tư vấn:
  • Căn cứ theo Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định về lãi suất:

“ 1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

  • Vì vậy, lãi suất sẽ do các bên thỏa thuận với nhau và tối đa là 20%/năm theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp vay tiền không có tài sản thế chấp thì bên vay sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bảo đảm được quy định tại Điều 292 BLDS 2015:

“Điều 292. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm:

1. Cầm cố tài sản.

2. Thế chấp tài sản.

3. Đặt cọc.

4. Ký cược.

5. Ký quỹ.

6. Bảo lưu quyền sở hữu.

7. Bảo lãnh.

8. Tín chấp.

9. Cầm giữ tài sản. ”

  • Vì vậy, để đảm bảo bên cho vay nếu không có tài sản thế chấp thì bên vay phải đảm bảo nghĩa vụ 1 trong những trường hợp trên.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191