Menu Đóng

Có được đổi quê quán của con trong giấy khai sinh

M.n cho em hỏi, em muốn đổi quê quán của con trong giấy khai sinh theo hộ khẩu của mẹ thì có được không ạ? Đăng ký giấy khai sinh và nhập khẩu đều ở quê, mẹ em muốn quê quán cũng theo mẹ cho tiện việc và học tập sau này ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định hiện hành của Luật hộ tịch 2014 thì đăng ký giấy khai sinh cho cá nhân được xác định là một trong các thủ tục đăng ký hộ tịch và được xác nhận vào sổ hộ .

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật hộ tịch 2014:

“…….

8. Quê quán của cá nhân sẽ được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thoả thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh”

Như vậy, ngay từ khi sinh ra, quê quán của trẻ đã được xác định cụ thể là theo quê quán của cha hoặc của mẹ, nếu cha mẹ không thoả thuận được thì theo tập quán tại nơi sinh sống.

Căn cứ theo Điều 26 Luật hộ tịch 2014:

“Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch

1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi”

Mặt khác theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn Luật hộ tịch thì:

“……..

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký đăng ký hộ tịch”.

Như vậy, trường hợp muốn cải chính thông tin về quê quán của con thì người đăng ký cải chính phải có đủ căn cứ để xác định rằng có sự sai sót (không đúng quê quán của cha hoặc của mẹ) do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch. Như vậy, trong trường hợp của bạn việc thay đổi quê quán của con trong giấy khai sinh theo hộ khẩu của mẹ không nằm trong phạm vi được thay đổi hộ tịch theo Điều 26 Luật hộ tịch 2014 cũng như không đạt điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch theo Nghị định 123/2015.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191