Menu Đóng

Công văn của công ty xin vắng mặt gửi công an

Công văn của công ty xin vắng mặt gửi công an


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY

 

…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../CV-….

 

(V/v: Trả lời Giấy mời số …..)

Hà Nội, ngày tháng năm 201…

 

 

 Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ………………..

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Bộ Luật Hình sự 1999;

Căn cứ Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2003;

Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng ……… đã nhận được giấy mời số …………… yêu cầu làm việc liên quan đến đơn tố cáo tại Công an quận ………, địa chỉ số …………., …………….., Hà Đông.

Nhưng nay do tình trạng sức khỏe của bản thân tôi không được tốt vì mới sinh con ngày ……………, hiện tôi và cháu nhà đang về nghỉ dưỡng tại nhà bố mẹ đẻ ở ………………

Nên tôi yêu cầu được vắng mặt trong buổi làm việc mà cơ quan điều tra yêu cầu, kính yêu cầu cơ quan điều tra sắp xếp một buổi làm việc khác tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể phối hợp hỗ trợ quý cơ quan trong hoạt động thực thi pháp luật.

Đề nghị quý cơ quan xem xét yêu cầu trên của chúng tôi!

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 201…

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
– ………;                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
– Lưu: VT.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191