Menu Đóng

Đất phần trăm có sổ không và có tách sổ ra được không

Câu hỏi: Các luật sư cho em hỏi, mẹ em có miếng đất được xã cấp cho, được gọi là đất phần trăm, em muốn hỏi là đất phần trăm có sổ không ạ? Và nếu có thì có tách sổ ra được không ạ?

– Luật áp dụng: Luật đất đai 2013, Luật đất đai 1993.

– Trả lời:

            Trong trường hợp mảnh đất đó mẹ bạn được trích từ quỹ đất hợp tác xã trước năm 1993 thì có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đất được sử dụng ổn định và đầy đủ các giấy tờ để chứng minh về quyền sở hữu theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013. Còn nếu mảnh đất đó mẹ bạn được trích từ quỹ đất nông nghiệp của xã từ năm 1993 trở đi thì đất này không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

            Trong trường hợp mảnh đất của mẹ bạn đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải tùy theo diện tích đất mà bạn đang sở hữu và tùy thuộc vào quy hoạch, gắn liền vào từng điều kiện đặc thù của địa phương sẽ có các quy định khác nhau về điều kiện tách thửa, khi đó mới có thể xem xét được bạn có đủ điều kiện để tách thửa hay không.

– Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

*Hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(Mẫu 04a/ĐK đơn đăng kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

– Bản sao chứng minh thư nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu.

– Bản sao các giấy tờ chứng minh nguồn gốc về đất đai.

* Thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cần được cấp chứng nhận.

– Thủ tục tách thửa:

* Thẩm quyền giải quyết: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

* Hồ sơ:

– Đơn xin tách thửa.

– Các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Bạch Thu Hiền

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191