Hợp đồng nhập khẩu xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ************ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU XĂNG DẦU Số 01/2020/HĐNKXD – Căn cứ vào…

Xem tiếp Hợp đồng nhập khẩu xăng dầu

Hợp đồng cung cấp điện mặt trời cho hộ gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc                                                                          ……., ngày … tháng … năm …. HỢP ĐỒNG…

Xem tiếp Hợp đồng cung cấp điện mặt trời cho hộ gia đình

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG

1. Phân loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán Tài sản: quyền sở hữu trí tuệ về công nghệ nuôi trồng. 2. Mục đích của…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG

HỢP ĐỒNG TRÔNG GIỮ TÀU THUYỀN

1. Phân loại hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ – Là loại hợp đồng giữa 2 bên một bên là người cung cấp dịch vụ…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG TRÔNG GIỮ TÀU THUYỀN

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ……., ngày … tháng … năm …. HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH

1. Phân loại hợp đồng: – Hợp đồng dịch vụ – Một bên cung cấp dịch vụ tư vấn – Mội bên sử dụng dịch…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH

HỢP ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH

1. Phân loại hợp đồng: – Hợp đồng dịch vụ – hợp đồng hợp tác + Bên A: Là cơ sở y tế phụ trách…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH

HỢP ĐỒNG BẢO HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NGẦM

Phân loại hợp đồng Hợp đồng bảo hành. Đặc điểm của hợp đồng Chủ thể: tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa dịch vụ,…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG BẢO HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NGẦM

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HẢI SẢN

Hợp đồng vận chuyển hải sản thuộc loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa Hợp đồng vận chuyển hải sản thuộc vào loại hợp đồng…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HẢI SẢN

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Phân loại hợp đồng Hợp đồng dịch vụ Đặc điểm của hợp đồng Chủ thể: tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần tư vấn…

Xem tiếp HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG