Menu Đóng

Đơn đề xuất nguyện vọng với công ty, tổ chức

Đơn đề xuất nguyện vọng với công ty, tổ chức được sử dụng cho những trường hợp người lao động mong muốn được hưởng một quyền lợi, chính sách hoặc những quyền nào đó mà họ có căn cứ để cho rằng mình đáp ứng đủ điều kiện.

1. Hướng dẫn làm Đơn đề xuất nguyện vọng với công ty, tổ chức

Đơn đề xuất nguyện vọng với công ty, tổ chức là một mẫu đơn yêu cầu một chiều, công ty, tổ chức nhận được đơn này không có nghĩa vụ phải trả lời nếu xét thấy đơn là không có căn cứ và không hợp pháp.

Hồ sơ đề xuất nguyện vọng với công ty, tổ chức:

  • Đơn đề xuất nguyện vọng với công ty, tổ chức;
  • Các căn cứ thể hiện bản thân đủ điều kiện để yêu cầu, đề xuất;
  • Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan như CMND, HĐLĐ, Quyết định bổ nhiệm.

2. Mẫu Đơn đề xuất nguyện vọng – Tư vấn 1900.0191

Đơn đề xuất nguyện vọng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày và đề xuất với chủ thể có thẩm quyền một hoặc một số nguyện vọng của những chủ thể nhất định.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ XUẤT NGUYỆN VỌNG 

Kính gửi: – Ông/Bà……………..

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào chủ thể mà bạn muốn đề xuất nguyện vọng là chủ thể nào)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với Ông/Bà sự việc sau:

…………………………………………

…………………………………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn đề xuất nguyện vọng, ví dụ:

Tôi là người lao động của Công ty…………….. theo Hợp đồng lao động số……. ký kết ngày…/…./….. và hiện đang làm việc tại Phòng…………. Ban………. Công ty……….

Chức vụ:……………

Ngày…/…../……, tôi có đọc được thông tin về việc công ty/phòng/ban….. có tuyển thành viên…………. trong thời gian từ ngày…/…./….. đến hết ngày…/…./….. với các tiêu chí………

Tôi nhận thấy, bản thân đáp ứng được các tiêu chí trên, và với mong muốn được tham gia vào…………. để có thể……….)

Do đó, tôi làm đơn này để đề xuất với Ông/Bà nguyện vọng sau:

……………………………………………

……………………………………………

(Phần này bạn đưa ra các nguyện vọng của bạn)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Kính mong Ông/Bà xem xét và chấp nhận nguyện vọng trên của tôi để tôi có thể………….

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191