Menu Đóng

Đơn xin xác nhận mất giấy tờ

Đơn xin xác nhận mất giấy tờ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền (thông thường là cơ quan công an cấp xã, phường) xác nhận sự kiện cá nhân, tổ chức này bị mất một số loại hồ sơ, giấy tờ nhất định vào thời gian nhất định trên địa bàn phường và đã trình báo với cơ quan chức năng thời điểm đó. Người lập đơn cần lưu ý, nếu tại thời điểm mất hồ sơ, giấy tờ bạn không trình báo với cơ quan địa phương thì việc xác nhận sẽ tương đối khó khăn và cần thêm các biên bản chứng minh, người làm chứng cho sự việc đã xảy ra. Để đảm bảo cho quyền lợi của mình, bạn cần chuẩn bị trước đầy đủ những căn cứ cần thiết để nộp kèm với Đơn xin xác nhận mất giấy tờ này, tạo điều kiện cho việc nộp đơn có hiệu quả.

Tư vấn Mẫu Đơn xin xác nhận mất giấy tờ – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

…………., ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: Công an xã/phường ……/Ủy ban nhân dân xã/phường ………../Cục quản lý xuất nhập cảnh (Tùy thuộc loại giấy tờ mất do cơ quan nào quản lý)

Tôi là:………………………….…sinh ngày: ……………………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp: …/…/……  Tại: …………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày sự việc sau:

………………………………………………………….

(Nêu hoàn cảnh, lý do làm mất giấy tờ và lý do cần xin xác nhận về việc làm mất giấy tờ.)

Ví dụ: Ngày…tháng… năm…, tôi đã làm mất Sổ hộ khẩu (bản chính) của mình trong khi mang đi làm thủ tục công chứng, chứng thực tại ………… và đã trình báo với bên cơ quan làm thủ tục cấp lại và hiện đang trong thời gian chờ kết quả. Tuy nhiên, lúc này tôi đang làm ………………… tại ……………., phía cơ quan đó yêu cầu tôi xuất trình bản chính Sổ hộ khẩu để làm căn cứ giải quyết, xử lý mà trong thời hạn yêu cầu, tôi chưa lấy được ……….. mới để cung cấp.

– Căn cứ nếu có và trình bày nguyện vọng:

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này để xin  phía cơ quan xác nhận các thông tin của tôi nêu trên và việc tôi bị mất ………..và đang trong thời gian chờ kết quả cấp lại là sự thật.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận của ……………….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191