Menu Đóng

Đơn khiếu nại xây dựng trái phép

Đơn khiếu nại xây dựng trái phép, tố cáo các hành vi xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng không xin phép, gây ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của những hộ lân cận.

Tổng quan Đơn khiếu nại xây dựng trái phép

Đơn khiếu nại xây dựng trái phép là văn bản được người khiếu nại dùng để đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc thẩm tra, xác minh và giải quyết hành vi xây dựng trái phép của cá nhân, tổ chức làm thiệt hại đến quyền lợi của người khiếu nại.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khiếu nại xây dựng trái phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..……ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN KHIẾU NẠI XÂY DỰNG

(V/v xây dựng trái phép trên địa bàn………………………………………..)

  • Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 ;
  • Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;
  • Căn cứ …

Kính gửi: UBND quận/huyện/thị xã/ thành phố………………………:

                 UBND xã/phường/thị trấn………………………………………;

Tôi là:………………………………………………… Sinh ngày :………………………………….

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……………………………….

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại : (Trình bày chi tiết về sự việc)

(Ví dụ : Gia đình tôi có thửa đất tại địa chỉ ………………………………… đã được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày…. tháng ….. năm….. tờ số……… tại thửa ………… diện tích là …………. . Gia đình tôi đã sử dụng thửa đất từ năm ……… đến nay. Trước phần đất nhà tôi là phần diện tích đất dùng để làm đường đi cho các hộ phía trong. Đường đi này hình thành đã lâu và không ai có tranh chấp gì. Nhưng trong thời gian gần đây, hộ gia đình ông bà ……………………………… đã lấn chiếm, xây dựng trái phép trên phần đất đó. Cụ thể:………………………………………………………………………………………………………..Việc xây dựng này đã khiến cho phần đường đi bị hẹp lại và làm cho việc đi lại của chúng tôi trở nên rất khó khăn, bất tiện.)

Căn cứ vào Điều 174, 175, 246 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi xây dựng trái phép của hộ gia đình ông bà ……………………………………………… tại địa chỉ………………………………………………………………………………………..

Kính mong các Quý cơ quan nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân chúng tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191