Menu Đóng

Đơn trả lại đất thuê của nhà nước

Đơn xin trả lại đất đã thuê của nhà nước trước đó vì lý do không còn nhu cầu sử dụng và mong muốn bàn giao lại để cơ quan chức năng phân công cho cá nhân, tổ chức khác có mục đích sử dụng hiệu quả hơn.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tổng quan Đơn trả lại đất thuê của nhà nước

Đơn trả lại đất thuê của nhà nước là đơn của người hiện đang được Nhà nước cho thuê đất thể hiện mong muốn trả lại diện tích đất mà mình đang sử dụng cho Nhà nước trước thời hạn thuê.

Mẫu Đơn trả lại đất thuê của nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–oOo————–

…………………., ngày   tháng năm

ĐƠN TRẢ LẠI ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật đất đai năm 2013

Kính gửi: – UBND quận/huyện ……………………

Tôi là : …………………………………   Sinh ngày: …./…./………

Chứng minh nhân dân số: …………………. Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: …………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………            Email: ………………………………

Theo quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …. tháng …. năm …… quyết định cho thuê đất …….., tôi đang sử dụng phần diện tích đất thuê như sau:

Địa điểm khu đất thuê của nhà nước: ……………………………………………

Diện tích: ………………….. m2.

Trong đó có …….m2 là đất …………………….. và  ……m2 là đất………………………

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………

Thời hạn sử dụng : Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…

Số tiền thuê đất: ……………………………………………….

Hình thức trả tiền thuê đất: ………………………………………….

Nay, do ………………………….. tôi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất trong khoảng thời gian  ……………. trước khi hết thời hạn cho thuê. Cho nên, tôi làm đơn này, xin tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để có phương án sử dụng hợp lý đất đai.

Căn cứ Điều 65 Luật đất đai năm 2013 có quy định:

“Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

1.Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

c)Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

…”

Do đó, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét tiến hành thu hồi đất thuê và thanh toán lại số tiền thuê đất trong thời gian chưa sử dụng mà tôi đã đóng.

Kính mong quý cơ quan xem xét và nhanh chóng giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191