Menu Đóng

Đơn xin soạn giáo án trên máy tính

Đơn xin soạn giáo án, bài giảng trên máy tính và sử dụng để giảng dạy bằng slide, máy chiếu, Powerpoint.

Sơ lược về Đơn xin soạn giáo án trên máy tính

Đơn xin soạn giáo án trên máy tính là mẫu đơn được sử dụng trong môi trường giáo dục nhằm tạo thuận lợi hơn cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.

Mẫu Đơn xin soạn giáo án trên máy tính

Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

ĐƠN XIN SOẠN GIÁO ÁN TRÊN MÁY TÍNH

Kính gửi: BGH TRƯỜNG…………….

Tên tôi là:………………………………………Sinh ngày:………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ……………………… cấp ngày…/…/… tại………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………..

Hiện đang là giáo viên tổ…………………………….. Trường……………………..

Tôi viết đơn này xin được trình bày một việc như sau:

Thực hiện kế hoạch của nhà trường năm học …….-…….. và để phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện này, việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học là rất cần thiết. Tôi thấy mình đã sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn thảo văn bản nên tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu xét duyệt và tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể thực hiện việc soạn giáo án trên máy tính để chất lượng giảng dạy được nâng cao.

Tôi xin hứa sẽ thực hiện việc soạn bài theo đúng quy định của Sở giáo dục và đào tạo thành phố…………….. và ngày càng học hỏi để nâng cao trình độ tin học của bản thân.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191