Menu Đóng

Đơn xin sao học bạ

Đơn xin phép sao chụp lại học bạ, hồ sơ khi theo học của học sinh để phục vụ mục đích riêng, có thể do bản chính đã thất lạc, hư hỏng.

Sơ lược Đơn xin sao học bạ

Đơn xin sao học bạ là văn bản của cá nhân học sinh hoặc phụ huynh học sinh gửi đến cơ sở giáo dục đào tạo xin sao chụp học bạ học tập của học sinh đó trong thời gian theo học tại trường để nhằm chuẩn bị hồ sơ cho học sinh đăng ký tham gia chương trình du học, học tập hoặc mục đích khác.

Mẫu Đơn xin sao học bạ

Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

 

ĐƠN XIN SAO HỌC BẠ

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT….

Thầy/cô ………………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp

  • Căn cứ Nội quy, quy chế trường THPT ….;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế;

Tôi là: …………………………………………………………………  Ngày sinh:../…/….

Trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh học sinh của em …………………………………………………… sinh ngày: ……/…../…….

Học sinh lớp: ………………… Khóa: ………………………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý Ban giám hiệu nhà trường nội dung như sau:

Hiện nay, vì lý do công việc nên gia đình tôi có thể sẽ phải chuyển đến …………… cư trú, sinh sống. Điều này đồng nghĩa cháu …………………………………………… cũng sẽ phải theo gia đình đến đó sinh sống và tiếp tục học tập do ở đây gia đình tôi không còn có người thân thích nào khác. Do vậy, tôi có nguyện vọng làm hồ sơ xin cho cháu vào học tại trường …………………….. Để làm hồ sơ xin cho cháu được chuyển đến học, gia đình có nguyện vọng xin được sao học bạ tại trường của cháu để ban tuyển sinh trường ……………………… xem xét.

Do đó, tôi làm đơn này, xin quý Ban giám hiệu, Thầy/cô chủ nhiệm lớp ……………….. cho phép tôi được sao học bạ của cháu để thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ nêu trên.

Kính mong nhà trường xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191